Blog

Zaburzenia lękowe i adaptacyjne

Zaburzenia lękowe i adaptacyjne to stany organizmu, które w znaczny sposób utrudniają funkcjonowanie w codziennym życiu i pogarszają jego jakość. Pierwsze z nich dotyczą około 20-25% populacji. Znacznie częściej dotykają kobiet. Istotą tego zaburzenia jest lęk – długotrwały stan psychiczny osoby, który w przeciwieństwie do strachu nie jest wywołany przez konkretny bodziec. Ten stan ma poważny wpływ na sferę percepcji, zachowania, emocji i myślenia osoby nim dotkniętej. Wraz z nim pojawiają się różne…

Specyficzne trudności w nauce

Specyficzne trudności w nauce to trudności w przyswajaniu wiedzy względem innych uczniów w tym wieku. Wynikają one z funkcjonowania poznawczego, percepcyjnego oraz motorycznego i nie są powiązane z ilorazem inteligencji, ani nie wynikają ze schorzeń neurologicznych. Najczęściej określane są terminem dysleksja rozwojowa, w której możemy wyróżnić: Dysleksję – specyficzne trudności w czytaniu, Dysgrafię – specyficzne trudności w warstwie graficznej pisma, Dysortografię – specyficzne trudności w komunikowaniu się przez pismo, szczególnie w opanowaniu zasad ortografii,…

Całościowe zaburzenia rozwoju

Całościowe zaburzenia rozwoju to grupa zaburzeń, do której wliczamy: Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta, Zespół Hellera. Ich objawy pojawiają się we wczesnych dzieciństwie i towarzyszą osobom nimi dotkniętym przez całe życie. Mają wyraźny wpływ na wszystkie sfery rozwoju, a nieprawidłowości najczęściej dotyczą komunikacji, relacji społecznych, zachowania i motoryki. Każde z zaburzeń charakteryzuje się odrębnymi objawami, z tego też wynika to, jak ważna jest dokładna diagnostyka osoby…

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera (ZA) jest całościowym zaburzeniem rozwojowym ze spektrum autyzmu. Należy jednak pamiętać, że oba te zaburzenia nie są tożsame, a różnice między nimi są dość wyraźne. Objawy Zespołu Aspergera nie są tak widoczne, jak autyzmu, więc często jest on dość późno diagnozowany, a co za tym idzie – osoby nim dotknięte nie są objęte wczesną terapią. Rozwój mowy nie jest opóźniony względem harmonijnie rozwijających się rówieśników, jednak z czasem widoczne…

Autyzm

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, którego przyczyna, mimo wielu badań, do tej pory nie została rozpoznana. Jego pierwsze objawy występują w dzieciństwie, przed trzecim rokiem życia, stąd też nazwa – autyzm dziecięcy lub wczesnodziecięcy – i utrzymują się przez całe życie. Wiele jest stereotypów na temat autyzmu. Zaburzenie to manifestuje się bardzo zróżnicowanymi objawami. Należy pamiętać, że każda osoba nim dotknięta może mieć inne objawy, łączy je jednak to, że występują nieprawidłowości w interakcjach…

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Opaczewska 60A
02-201 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top