Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-12 i 15-16 lat. Zajęcia grupowe skierowane są dzieci z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, przejawiających zachowania agresywne i lękowe, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, mających trudność z przestrzeganiem norm społecznych oraz adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia grupowe prowadzone w naszej placówce bazują na założeniu, że aby umożliwić dziecku prawidłowy rozwój społeczny należy stworzyć mu okazję do nawiązania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Dlatego jesteśmy jedną z nielicznych placówek, która proponuje zajecia TUS w trybie stałym, dla dzieci młodszych do 6 roku życia zajęcia kontynuujemy przez cały rok, dla dzieci szkolnych z wakacyjną przerwą. Dzięki temu dzieci mają czas na zbudowanie więzi i przynależności do grupy. Często nawiązanie takich relacji u dzieci z trudnościami rozwojowymi jest mocno utrudnione w naturalnym środowisku.

Program terapii w grupie wysoko funkcjonujących 4-5 latków przewiduje naukę umiejętności:

 • inicjowania interakcji (zawierania znajomości, proponowanie wspólnej zabawy, rozpoczynania rozmowy)
 • przedstawiania się i udzielania krótkiej informacji o sobie,
 • uważnego słuchania (bajki terapeutyczne, wyciąganie wniosków)
 • budowania dialogu (zadawania pytań, uważnego słuchania drugiej osoby, kontakt wzrokowy, adekwatnego odpowiadania),
 • umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami (pozytywnymi i negatywnymi)
 • współdziałania w zabawie, współpracy, pracy zespołowej,
 • radzenia sobie z frustracją,
 • rozwiązywania konfliktów (u nas dzieci wiedzą, że trzeba się „”dogadać””:))
 • odmawiania,
 • dobrego wygrywania i przegrywania,
 • reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,
 • wyrażania krytyki,

Cele terapeutyczne mają charakter ogólny, ale każde dziecko ma swoje cele indywidualne przyjmowane ze względu na jego specyfikę funkcjonowania.

Zajęcia w zależności od grupy wiekowej trwają od 60 min do 90 min. Ze względu na duże zainteresowanie zapisy na zajęcia trwają.

trening umiejętności społecznych

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Pandy 8
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top