Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Centrum PROGRES prowadzi trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży. Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci mających trudności w sferze emocjonalno-społecznej: trudności adaptacyjne w środowisku przedszkolnym i szkolnym, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, zachowania lękowe, trudności w radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym (odmowa, przegrana, rywalizacja, zdania na czas, zwracanie uwagi itp.), niepewności, niska samoocena. Nasi terapeuci specjalizują się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera), ADHD, zaburzeniami zachowania i emocji.

Zajęcia grupowe prowadzone w naszej placówce bazują na założeniu, że aby umożliwić dziecku prawidłowy rozwój społeczny należy stworzyć mu okazję do nawiązania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Dlatego jesteśmy jedną z nielicznych placówek, która proponuje zajęcia treningu umiejętności społecznych TUS w trybie stałym. Dla dzieci do 6 roku życia zajęcia kontynuujemy przez cały rok, dla dzieci szkolnych z wakacyjną przerwą. Wychodzimy z założenia, że dzięki temu dzieci mają czas na zbudowanie więzi i przynależności do grupy, która staje się bazą do rozwoju.

Program terapii w grupie wysoko funkcjonujących 5-6 latków przewiduje zdobywanie umiejętności:
• „Wiem co lubię i co potrafię” czyli sztuka mówienia o sobie.
• „Co przyjemnego wydarzyło się ostatnio? Jaką napotkałeś trudność?” czyli umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami i mówienie o trudnych emocjach.
• „Razem budujemy most” czyli umiejętność współpracy i współdziałania w zadaniu i zabawie.
• „Sztuka budowania nowych relacji” czyli inicjowanie interakcji, proponowanie wspólnej zabawy, rozpoczynania rozmowy.
• „Mistrz sytuacji kryzysowych” czyli radzenie sobie z napięciem emocjonalnym w sytuacji odmowy, niepowodzenia, przegranej, pomyłki, czekania, konfliktu itp.
• Uważne słuchanie ćwiczymy przez bajki terapeutyczne i wyciąganie wniosków.
• „Król pytań” czyli budowanie dialogu przez zadawanie pytań, uważne słuchanie drugiej osoby, kontakt wzrokowy, adekwatne odpowiadanie.
• „Jestem jak Stanowczy Stan.” O tym jak być asertywnym na podstawie bajki terapeutycznej.
• „Dogadujemy się.” Rozwiązywanie konfliktów przez szukanie rozwiązań.
• „Lubię siebie.” Cykl ćwiczeń wzmacniających samoocenę.
• „Sposoby na Dokuczacza.” Dział uczący radzenia sobie z dokuczaniem i stawiania granic.

Dzieci przychodzą do Nas bo lubią. Zdarzało się nam słyszeć, że to najlepsze zajęcia w całym tygodniu. Dla dziecka oznacza to motywuje do współpracy a dla terapeuty otwartość na „nowe” wyzwania, zadania, relacje. Cele terapeutyczne mają charakter ogólny, ale każde dziecko ma swoje cele indywidualne przyjmowane ze względu na jego specyfikę funkcjonowania.
Zajęcia w zależności od grupy wiekowej trwają od 60 min do 90 min. Ze względu na duże zainteresowanie zapisy na zajęcia trwają.

trening umiejętności społecznych

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top