Psychologia i Psychoterapia

RODZAJ ZAJĘĆCZAS TRWANIACENA
Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna mgr Ewelina Krzyś

Terapia psychologiczna/psychoterapeutyczna mgr Ewelina Krzyś

Psychoterapia dorosłych

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
50 min

50 min

50 min

50 min
220 zł

200 zł

200 zł

160 -180 zł
Psychoterapia dzieci i młodzież50 min180 -200 zł
Terapia pedagogiczna50 min150 zł
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) (soboty)*
(szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie)
16 x 60 min1500 -1600 zł
I Etap wprowadzania komunikacji alternatywnej AAC (tablica + PECS + szkolenie dla rodziców + film
instruktażowy z udziałem dziecka + wprowadzenie podstawowych komunikatów + plan terapeutyczny)
600 zł
Badanie Skalą Inteligencji Stanford Binet 5 (wywiad + badanie + raport)ok 120 min490 zł
Badanie Skalą Inteligencji Stanford Binet 5 (wywiad + badanie + raport z zaleceniami + omówienie)ok 180 min650 zł
Diagnoza psychologiczna ADHD (wywiad + badanie intelektu z oceną funkcji wykonawczych + CONNERS 3 +
raport z zaleceniami + omówienie)
ok 200 min800 zł
IDS – 2 Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 5-20 lat (wywiad + badanie + podsumowanie pisemne + omówienie)ok 180 min650 zł
PEP- 3 – PL Diagnoza funkcjonalna (badanie profilu psychoedukacyjnego)
(wywiad + badanie + opracowanie na piśmie + omówienie wyników)
ok 180 min700 zł
Diagnoza gotowości szkolnej
(test + omówienie wyników + opracowanie pisemne)
3 x 50 min490 zł
Konsultacja w szkole / przedszkolu60 min300 zł
Opinia psychologiczna
(dokumentacja wydawana jest do dwóch tygodni od zgłoszenia)
150 zł

Cennik obowiązuje od 1.08.2022r.

UWAGA:

Niestawienie się na wizytę lub odwołanie w dniu wizyty – koszt 50 %

 

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top