Trening Słuchowy Neuroflow

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) są dużą przeszkodą w efektywnym komunikowaniu się mową, a także jedną z przyczyn trudności w uczeniu się. Należy pamiętać, że prawidłowe słyszenie jest zależne od mózgu, a ucho jest tylko częścią układu słuchowego. To w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do analizowania i przetwarzania sygnału dźwiękowego i właśnie nieprawidłowości w tych procesach są przyczyną APD.

Występują one wtedy, gdy zaburzona jest przynajmniej jedna z wyższych funkcji słuchowych, tj.:

 • lokalizacja źródła dźwięku,
 • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych,
 • różnicowanie dźwięków (w tym dźwięków mowy),
 • analizowanie sygnału dźwiękowego pod katem aspektu czasowego,
 • rozumienie zniekształconej (np. przez wady wymowy) mowy,
 • rozumienie mowy przy jednoczesnym sygnale zagłuszającym (np. szum, gwar).

Neuroflow to aktywny trening wyższych funkcji słuchowych usprawniający procesy komunikowania oraz uczenia się. Jest on przeznaczony dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz tych zagrożonych tego typu zaburzeniami powyżej 4 roku życia. Trening jest tak skonstruowany, że po diagnozie dokonanej przez specjalistę dziecko może go wykonywać w domu pod kontrolą rodzica. Zadanie zawsze są dostosowanie pod względem tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka. Zmieniają się one w taki sposób, by zawsze były rozwijające – nie są ani za łatwe, ani za trudne.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Każdy etap treningu słuchowego rozpoczyna się od diagnozy, w wyniku której dziecko otrzymuje indywidualny, dostosowany do swoich potrzeb zestaw ćwiczeń. Każdy z nich zawiera ćwiczenia wyższych funkcji słuchowych oraz materiał słowny, wiersze, zagadki i opowiadania dostosowane do różnych grup wiekowych, po wysłuchaniu których dziecko odpowiada na pytania związane z tekstem. Dodatkowo trening można wzbogacić o moduł fonologiczny. Tak dobrany zestaw ćwiczeń to pierwszy kompleksowy trening słuchowy na polskim rynku.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top