Trening słuchowy SSP (nadwrażliwość słuchowa)

Protokół ten jest interwencją słuchową mającą zredukować nadwrażliwość słuchową, poprawić przetwarzanie słuchowe, uspokoić fizjologię organizmu i wspomagać spontaniczne zaangażowanie społeczne. Interwencja ta znana jest pod nazwą „Safe and Sound Protocol” (SSP).

Protokół Słuchania Terapeutycznego jest teoretycznym odejściem od tych metod wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, które podkreślają rolę struktur ośrodkowych w przetwarzaniu mowy. Celem Protokołu Słuchania Terapeutycznego jest redukcja nadwrażliwości słuchowej dzięki wykorzystaniu funkcji antymaskującej mięśni ucha środkowego, by zoptymalizować funkcję transmisyjną ucha środkowego w przetwarzaniu mowy. Protokół słuchania Terapeutycznego jest modelem ćwiczeń, który wykorzystuje zmodyfikowane komputerowo stymulacje akustyczne, by modulować pasmo częstotliwości dźwięków przesyłanych pacjentowi. charakterystyka częstotliwości stymulacji akustycznej jest dobierana teoretycznie na podstawie udokumentowanego pasma częstotliwości uzyskanego za pomocą współczesnych technik wykorzystywanych do wyodrębniania głosu ludzkiego z dźwięków tła. Podczas normalnego słuchania mowy za pośrednictwem kolejnych mechanizmów ośrodkowych, mięśnie ucha środkowego kurczą się i usztywniają łańcuch kosteczek słuchowych. Ten proces zmienia funkcję przekaźnikową ucha środkowego, usuwając w rezultacie ze środowiska akustycznego większość „maskujących” dźwięków tła o niskiej częstotliwości, dzięki czemu wyższe struktury mózgu mogą skuteczniej przetwarzać głos ludzki.

Teoria poliwagalna zakłada, iż modulacja energii akustycznej w obrębie pasma częstotliwości ludzkiego głosu angażuje i zmienia regulację neuronalną mięśni ucha środkowego, zmniejsza nadwrażliwość słuchową, stymuluje spontaniczne zaangażowanie społeczne i uspokaja organizm na poziomie fizjologicznym, zwiększając siłę oddziały ania szlaków wagalnych (vagus- nerw błędny) brzusznych na serce. Zgodnie z założeniami teorii poliwagalnej, w Protokole Słuchania Terapeutycznego wykorzystuje się przetworzoną komputerowo muzykę wokalną, by „gimnastykować” regulację neuronalną mięśni ucha środkowego, podnosząc w ten sposób efektywność przetwarzania przez mózg pacjenta głosu ludzkiego. Bodźce akustyczne reprezentujące całe spektrum normalnej mowy człowieka są modulowane i przesyłane do obojga uszu za pomocą słuchawek.

 

 

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top