Warsztaty dla rodziców

A. Mniej bezradności, więcej skuteczności. Program Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”

Cel: Warsztaty dają rodzicom i opiekunom narzędzia do budowania pozytywnych i prospołecznych zachowań u dzieci. Zachowania trudne jakie pojawią się u dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera czy całościowymi zaburzeniami rozwoju, często są wtórne wobec trudności dziecka. Mamy jednak narzędzia, które pozwalają zrozumieć mechanizm powstawania oraz utrwalania się negatywnych wzorców zachowania i reagowania, a co za tym idzie pozwalają zmienić te wzorce.

Czas trwania warsztatów: 8 spotkań

Przebieg cyklu warsztatowego: 8 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Odbiorcy szkolenia: rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 1. Obserwowanie i definiowanie zachowań pożądanych i niepożądanych.
 2. Dlaczego mam „niegrzeczne” dziecko?
 3. Co wpływa na utrwalanie się zachowań niepożądanych.
 4. Moja sprawczość. Jak reakcje rodzica wpływają na reakcje i zachowania dziecka.
 5. Czym są wzmocnienia a czym konsekwencje?
 6. Jak wprowadzać i utrwalać zachowania pożądane.
 7. Dlaczego karanie jest nieskuteczne?

B. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”  Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Dzieci uczą się przez naśladownictwo, są lustrem tego co widzą.

Warsztat skierowany jest do rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w lepszym rozpoznawani i wyrażaniu swoim potrzeb i emocji.

Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudność na poziomie rozpoznawania swoich potrzeb i emocji oraz na poziomie ich komunikowania. Często oczekują, że ich potrzeby będą realizowane natychmiast i w sposób, którego oczekują. Brak zrozumienia dlaczego ich potrzeby nie mogą zostać zrealizowane budzi autentyczną frustracje, która wtórnie prowadzi do zachowań takich jak: agresja, wymuszanie lub wycofanie i rezygnacja ze swoich potrzeb. Warsztat ma za zadanie wspierać kompetencje rodziców, którzy świadomie budują umiejętności emocjonalno-społeczne swoich dzieci. Najprościej mówiąc, ROZWIJAMY EMPATIĘ i umiejętności komunikacyjne 😊

Czas trwania warsztatów: cykl spotkań warsztatowych dla rodziców
Przebieg cyklu warsztatowego: Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki.

Odbiorcy szkolenia: rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju.

Celem grup jest uczenie się:

 • lepszego porozumiewania z dziećmi,
 • towarzyszenia dzieciom w ich problemach,
 • radzenia sobie z „trudnym” zachowaniem dzieci,
 • stawiania dzieciom granic,
 • pozytywnego wzmacniania dzieci,
 • rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,
 • negocjacji i mediacji,
 • rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontakcie z dzieckiem.

Grupy mają ma charakter edukacyjny. Są prowadzone w formie warsztatów, w oparciu o metodę Mazlish i Faber.

 

Przeczytaj inne artykuły w dziale Terapia Spektrum Autyzmu


Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top