Terapia Spektrum Autyzmu

Centrum PROGRES specjalizuje się w terapii spektrum autyzmu. Nasi specjaliści mają doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną na wszystkich etapach terapii. Pracujemy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą. Często jesteśmy pierwszym kontaktem dla rodziców najmłodszych dzieci, u których pojawiają się wątpliwości związane z rozwojem malucha. Wczesna interwencja terapeutyczna jest szansą na skuteczną terapię.

PROGRES umożliwia pełną opiekę terapeutyczną, oferujemy zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz terapię integracji sensorycznej. Specjalizujemy się w treningu umiejętności społecznych (TUS).

Ważną częścią terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu jest praca ze środowiskiem dziecka, przede wszystkim z rodziną, stąd duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Prowadzimy też interwencje i szkolenia w placówkach przedszkolno-szkolnych.

DIAGNOZA

Autyzm to zaburzenie rozwoju, którego wczesne wykrycie pozwala na podjęcie działań terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju dziecka. Im wcześniej zdiagnozujemy trudności, tym skuteczniejsza będzie terapia. Wstępna ocena pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu skierowana jest do rodziców, którzy po raz pierwszy chcą skonsultować się ze specjalistą i ocenić rozwój swojego dziecka.
W zakresie wstępnej oceny pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oferujemy Państwu opcje pojedynczej konsultacji z psychologiem lub diagnostyki wielospecjalistycznej, podczas której Państwa dziecko zostanie zbadane przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeta).

TERAPIA

Moduły terapeutyczne

1. INTENSYWNY MODUŁ TERAPEUTYCZNY

Obejmuje 16 godzin terapeutycznych do wykorzystania przez 4 tygodnie od daty zakupu.
Terapia jest ustalana indywidualnie, według aktualnych potrzeb dziecka.
W skład pakietu wchodzi 1 – 2 spotkania z rodzicami.
Cena pakietu: 1440 zł

2. STANDARDOWY MODUŁ TERAPEUTYCZNY

Obejmuje 12 godzin terapeutycznych do wykorzystania przez 4 tygdnie od daty zakupu.
Terapia jest ustalana indywidualnie, według aktualnych potrzeb dziecka.
W skład pakietu wchodzi 1 – 2 spotkania z rodzicami.

Cena pakietu: 1140 zł

3. TERAPIA INDYWIDUALNA

Cena za jednostkę zajęć: 100 zł

 

Formy terapii

trening umiejętności społecznych

terapia psychologiczna

terapia logopedyczna

integracja sensoryczna

terapia zabawą

trening teorii umysłu oraz umiejętności komunikacyjnych

WARSZTATY DLA RODZICÓW

A. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?” Program Carole Sutton. Mniej bezradności, więcej skuteczności.

Cel: Warsztaty dają rodzicom i opiekunom narzędzia do budowania pozytywnych i prospołecznych zachowań u dzieci. Zachowania trudne jakie pojawią się u dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera czy całościowymi zaburzeniami rozwoju, często są wtórne wobec trudności dziecka. Mamy jednak narzędzia, które pozwalają zrozumieć mechanizm powstawania oraz utrwalania się negatywnych wzorców zachowania i reagowania, a co za tym idzie pozwalają zmienić te wzorce.

Czas trwania warsztatów: 8 spotkań

Przebieg cyklu warsztatowego: 8 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Odbiorcy szkolenia: rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:
1. Obserwowanie i definiowanie zachowań pożądanych i niepożądanych.
2. Dlaczego mam „niegrzeczne” dziecko?
3. Co wpływa na utrwalanie się zachowań niepożądanych.
4. Moja sprawczość. O tym jak reakcje rodzica wpływają na reakcje i zachowania dziecka.
5. Czym są wzmocnienia a czym konsekwencje?
6. Jak wprowadzać i utrwalać zachowania pożądane.
7. Dlaczego karanie jest nieskuteczne?

 

B. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”  Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Cel: Warsztat skierowany jest do rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w lepszym rozpoznawani i wyrażaniu swoim potrzeb i emocji.
Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudność na poziomie rozpoznawania swoich potrzeb i emocji oraz na poziomie ich komunikowania. Często oczekują, że ich potrzeby będą realizowane natychmiast i w sposób, którego oczekują. Brak zrozumienia dlaczego ich potrzeby nie mogą zostać zrealizowane budzi autentyczną frustracje, która wtórnie prowadzi do zachowań takich jak: agresja, wymuszanie lub wycofanie i rezygnacja ze swoich potrzeb. Warsztat ma za zadanie wspierać kompetencje rodziców, którzy świadomie budują umiejętności emocjonalno-społeczne swoich dzieci. Najprościej mówiąc, rozwijamy empatię i umiejętności komunikacyjne.

Czas trwania warsztatów: cykl 8 spotkań warsztatowych dla rodziców.

Przebieg cyklu warsztatowego: Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki.

Odbiorcy szkolenia: rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju.

Celem grup jest uczenie się:
• lepszego porozumiewania z dziećmi,
• towarzyszenia dzieciom w ich problemach,
• radzenia sobie z „trudnym” zachowaniem dzieci,
• stawiania dzieciom granic,
• pozytywnego wzmacniania dzieci,
• rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,
• negocjacji i mediacji,
• rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontakcie z dzieckiem.

Grupy mają charakter edukacyjny. Są prowadzone w formie warsztatów, w oparciu o metodę Mazlish i Faber.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top