Terapia Spektrum Autyzmu

Wczesna diagnoza jest szansą na szybką interwencję terapeutyczną. Małe dzieci, ze względu na większą plastyczność neuronalną efektywniej korzystają z oferowanej im pomocy terapeutycznej. W Progresie najmłodszym dzieciom z autyzmem oferujemy wszechstronną pomoc terapeutyczną. Zapewniamy wsparcie ze strony psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej (SI), pedagoga specjalnego. W progresie proponujemy zajęcia grupowe i indywidualne. Forma wsparcia terapeutycznego dopasowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Małe dzieci wymagają dużej uważności i doświadczenia od strony terapeutów, to wszystko zapewniają specjaliści z Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny.

DIAGNOSTYKA

Wstępna ocena pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Autyzm to zaburzenie rozwoju, którego wczesne wykrycie pozwala na podjęcie działań terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju dziecka. Im wcześniej zdiagnozujemy trudności, tym skuteczniejsza będzie terapia. Wstępna ocena pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu skierowana jest do rodziców, którzy po raz pierwszy chcą skonsultować się ze specjalistą i ocenić rozwój swojego dziecka.

W zakresie wstępnej oceny pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oferujemy Państwu opcje pojedynczej konsultacji z psychologiem lub diagnostyki wielospecjalistycznej, podczas której Państwa dziecko zostanie zbadane przez zespół specjalistów.

A. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

 • diagnoza psychologiczna/ lub z wybranym specjalistą
 • profil psychoedukacyjny pep – r
 • m-chart

B. DIAGNOSTYKA WIELOSPECJALISTYCZNA

Diagnostyka wielospecjalistyczna obejmuje wstępną, ale kompleksową ocenę specjalistyczną. Pełny tryb konsultacyjny obejmuje pięć spotkań oraz ocenę funkcjonalną wydaną na piśmie. Propozycja skierowana jest do rodziców małych dzieci (w wieku 1,5 – 4 lata) mających wątpliwości dotyczących zachowania lub funkcjonowania swoich pociech. Ocena wielospecjalistyczna pozwala na ocenę funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.
Po zgłoszeniu się do naszej placówki zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie wywiadu wstępnego (wersja elektroniczna), wywiad pomoże określić zgłaszaną trudność i wybrać specjalistę do pierwszej konsultacji (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej).

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Moduły terapeutyczne

1. INTENSYWNY MODUŁ TERAPEUTYCZNY

Obejmuje 16 godzin terapeutycznych do wykorzystania przez 4 tygodnie od daty zakupu.
Terapia jest ustalana indywidualnie, według aktualnych potrzeb dziecka.
W skład pakietu wchodzi 1 – 2 spotkania z rodzicami.
Cena pakietu: 1440 zł

2. STANDARDOWY MODUŁ TERAPEUTYCZNY

Obejmuje 12 godzin terapeutycznych do wykorzystania przez 4 tygdnie od daty zakupu.
Terapia jest ustalana indywidualnie, według aktualnych potrzeb dziecka.
W skład pakietu wchodzi 1 – 2 spotkania z rodzicami.

Cena pakietu: 1140 zł

3. TERAPIA INDYWIDUALNA

Cena za jednostkę zajęć: 100 zł

 

Formy terapii

trening umiejętności społecznych

terapia psychologiczna

terapia logopedyczna

integracja sensoryczna

terapia zabawą

trening teorii umysłu oraz umiejętności komunikacyjnych

DOBRY RODZIC

A. Mniej bezradności, więcej skuteczności. Program Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”

Cel: Warsztaty dają rodzicom i opiekunom narzędzia do budowania pozytywnych i prospołecznych zachowań u dzieci. Zachowania trudne jakie pojawią się u dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera czy całościowymi zaburzeniami rozwoju, często są wtórne wobec trudności dziecka. Mamy jednak narzędzia, które pozwalają zrozumieć mechanizm powstawania oraz utrwalania się negatywnych wzorców zachowania i reagowania, a co za tym idzie pozwalają zmienić te wzorce.

Czas trwania warsztatów: 8 spotkań

Przebieg cyklu warsztatowego: 8 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Odbiorcy szkolenia: rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 1. Obserwowanie i definiowanie zachowań pożądanych i niepożądanych.
 2. Dlaczego mam „niegrzeczne” dziecko?
 3. Co wpływa na utrwalanie się zachowań niepożądanych.
 4. Moja sprawczość. Jak reakcje rodzica wpływają na reakcje i zachowania dziecka.
 5. Czym są wzmocnienia a czym konsekwencje?
 6. Jak wprowadzać i utrwalać zachowania pożądane.
 7. Dlaczego karanie jest nieskuteczne?

B. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”  Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Dzieci uczą się przez naśladownictwo, są lustrem tego co widzą.

Warsztat skierowany jest do rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w lepszym rozpoznawani i wyrażaniu swoim potrzeb i emocji.

Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudność na poziomie rozpoznawania swoich potrzeb i emocji oraz na poziomie ich komunikowania. Często oczekują, że ich potrzeby będą realizowane natychmiast i w sposób, którego oczekują. Brak zrozumienia dlaczego ich potrzeby nie mogą zostać zrealizowane budzi autentyczną frustracje, która wtórnie prowadzi do zachowań takich jak: agresja, wymuszanie lub wycofanie i rezygnacja ze swoich potrzeb. Warsztat ma za zadanie wspierać kompetencje rodziców, którzy świadomie budują umiejętności emocjonalno-społeczne swoich dzieci. Najprościej mówiąc, ROZWIJAMY EMPATIĘ i umiejętności komunikacyjne 😊

Czas trwania warsztatów: cykl spotkań warsztatowych dla rodziców
Przebieg cyklu warsztatowego: Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki.

Odbiorcy szkolenia: rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju.

Celem grup jest uczenie się:

 • lepszego porozumiewania z dziećmi,
 • towarzyszenia dzieciom w ich problemach,
 • radzenia sobie z „trudnym” zachowaniem dzieci,
 • stawiania dzieciom granic,
 • pozytywnego wzmacniania dzieci,
 • rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,
 • negocjacji i mediacji,
 • rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontakcie z dzieckiem.

Grupy mają ma charakter edukacyjny. Są prowadzone w formie warsztatów, w oparciu o metodę Mazlish i Faber.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Pandy 8
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top