Blog

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2

IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5–20 lat. Bateria składa się z 30 testów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Dodatkowo psycholog może ocenić zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla…

PEP-3-PL

Stosowanie technik diagnostycznych związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wspierania rozwoju dziecka, planowania oddziaływań terapeutycznych oraz innych decyzji wpływających na życie i rozwój dziecka, wiąże się z przyjęciem przez profesjonalistę dużej odpowiedzialności. Aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu, należy stosować wyłącznie narzędzia zbadane pod względem właściwości psychometrycznych, mające potwierdzoną wartość diagnostyczną. Profil psychoedukacyjny PEP-3-PL składa się z…

Komunikacja Alternatywna AAC

Czym są Wspomagające i Alternatywne Sposoby Komunikowania się? Wspomagające i Alternatywne Sposoby Komunikowania się (AAC) to formy ekspresji, inne niż język mówiony, które mają na celu zwiększenie możliwości (wspomagające) i / lub skompensowanie (alternatywne) trudności komunikacyjnych i językowych osób z problemami w tym obszarze. Komunikacja i język są każdemu człowiekowi niezbędne, aby współdziałać z innymi,…

Badanie intelektu dzieci i młodzieży (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5)

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Badanie intelektu dzieci i młodzieży przeprowadza się, kiedy istnieje podejrzenie, że rozwój poznawczy przebiega w sposób nietypowy (zaburzenia neurorozwojowe, uzdolnienia). Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników poznawczych: rozumowanie płynne,…

„Jestem aspołeczna(y)!” „Jestem dziwna(y)!” Trening umiejętności społecznych w terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

„Jestem aspołeczny!” Nie wiem ile razy słyszałam te słowa od pewnego nastolatka z Zespołem Aspergera. Nie powiedział tego na pierwszym spotkaniu. Pracowaliśmy wspólnie na terapii indywidualnej i w grupie. Z czasem, kiedy budowała się między nami bezpieczna relacja, mogliśmy powoli zacząć rozmawiać o wcześniejszych doświadczeniach społecznych. To wtedy padło to przekonanie. Wynikało z zebranych doświadczeń…

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top