Blog

Mistrz sytuacji kryzysowych

„Mistrz sytuacji kryzysowych”. Taki tytuł udokumentowany dyplomem można było zdobyć w trakcie treningu umiejętności społecznych (TUS). W tym roku Przewodnikami grup były Pani Klaudia Gorgiel, Karolina Bednarska oraz Ewelina Krzyś. Zdobycie tytułu Mistrza wiązało się miedzy innymi z opanowaniem umiejętności radzenia sobie z Dokuczaniem. „Dokuczacz” to postać, z którą każdemu z nas przyszło się spotkać – w postaci ocen, komentarzy czy przekraczania granic fizycznych. Dla…

Relacje przestrzenne – karty pracy

Relacje przestrzenne to karty pracy stworzone z myślą o dzieciach mających trudności w posługiwaniu się przyimkami takimi jak przed, nad, pod, za, przed i tak dalej. Są proste i intuicyjnie. Wesołe kolory zachęcają do oglądania i pracy. Możecie je pobrać klijając tutaj: Relacje przestrzenne! Każdy zestaw składa się z trzech stron. Pierwsza: Gotowa karta, na której dziecko ma określić położenie przedmiotów względem siebie (lub jednego z nich). Np. Kot…

Zaburzenia genetyczne

Zaburzenia genetyczne to grupa chorób, które łączy zbliżony mechanizm powstania – zmiany materiale genetycznym danej osoby. Do najczęściej występujących zaburzeń należą: Zespół Downa, Mukowiscydoza, Zespół Edwardsa, Zespół Turnera, Zespół Williamsa, Pląsawica Huntingtona, Zespół Klinefeltera, Zespół Pataua. Istnieje także wiele innych jednostek chorobowych, a niektóre z nich dotyczą bardzo wąskiej populacji, więc są niestety słabo zbadane. Wszystkie zaburzania genetyczne wiążą się z zespołem…

Zaburzenia zachowania i emocji

Zaburzenia zachowania to trwałe zburzenia, w których istnieją objawy w obrębie zachowań agresywnych, opozycyjno-buntowniczych i dyssocjalnych. Wyodrębnia się także zaburzenia emocji, w których dochodzi do nieprawidłowości w sferach myślenia, odczuwania, nastroju oraz sposobu działania, a towarzyszące im objawy to długotrwały lęk, depresja i labilność emocjonalna. Możliwe jest także współwystępowanie obu stanów. Mówimy wtedy o zaburzeniach mieszanych. Zaburzenia zachowania manifestują się m.in. tendencją do bójek i zachowań agresywnych wobec otoczenia, częstymi kłamstwami, ogólną wrogością,…

ADHD

ADHD to skrótowa nazwa zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to najczęściej występujące zaburzenie psychiatryczne u dzieci. Do tej pory nie udało się ustalić jednej, wyraźniej przyczyny ADHD. Naukowcy są zdania, że to zaburzenie neurorozwojowe jest uwarunkowane wieloczynnikowo. Dotyczy ono deficytów w trzech obszarach: nadruchliwości, impulsywności, trudności w utrzymaniu uwagi. To, jak bardzo objawy są uciążliwe, zależy od różnych czynników biologicznych oraz środowiskowych i jest bardzo specyficzne dla każdego przypadku. Nadpobudliwość występuje…

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Opaczewska 60A
02-201 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top