Psycholog

Kiedy pojawiają się wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania dziecka pojawia się też duży niepokój u rodziców. Ten niepokój jest motywujący bo dzięki niemu szukają Państwo pomocy specjalisty, najpierw by ocenić funkcjonowanie swojej pociechy a w razie potrzeby by wspierać jej rozwój przez odpowiednią terapię. Chcemy, żeby trafiając do nas na konsultacje, diagnozę czy terapię mieli Państwo poczucie bezpieczeństwa wynikające z naszej wiedzy i troski.

Często pierwszą osobą do której trafiają rodzice z wątpliwościami dotyczącymi rozwoju dziecka lub trudnościami wychowawczymi jest właśnie psycholog. Jego zadaniem jest zebrać informacje o dziecku i rodzinie, aby dookreślić problem z jakim się Państwo zgłaszają i wskazać dalsze kroki postępowania.

PORADNICTWO i KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA – Odbywa się w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i określenie sposobów jego rozwiązania. Taka forma pracy z psychologiem pozwala łatwiej przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe, trudne sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych, problemy wychowawcze, umożliwia przepracowanie pojawiających się trudnych zachowań.

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą określić z psychologiem podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.

Konsultacja psychologiczna może być wstępem do pełnej diagnozy psychologicznej.

Prowadzimy konsultacje pod kątem: zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania i emocji, problemów adaptacyjnych, pracy z trudnymi zachowaniami, trudności wychowawczych, oceny funkcjonalnej (dzieci od 6 m-ca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży) oraz wspierania prawidłowego rozwoju,

DIZAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Zadaniem psychologa jest dokonać diagnozy czyli określić i rozpoznać poziom rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Taka ocena dokonywana jest na podstawie zebranego wywiadu, testów standaryzowanych, prób klinicznych, obserwacji swobodnej i kierowanej. Diagnoza psychologiczna jest niezbędna w procesie terapeutycznym oraz jest elementem diagnozy nozologicznej (psychiatrycznej). W tym momencie wydajemy na piśmie:

 • opinię psychologiczną,
 • ocenę funkcjonalną do diagnozy nozologicznej,
 • test PEP-R

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe często wymagają terapii psychologicznej, zakres takiej terapii jest bardzo szeroki, obejmuje stymulacje rozwoju poznawczego, trening umiejętności komunikacyjnych, pracę z zachowaniami trudnymi, nazywania i rozumienia treści emocji, ćwiczenia stymulujące rozwój empatii i teorii umysłu, uczenie konkretnych umiejętności (trening naprzemienności, odraczania, wskazywania), u starszych dzieci budowanie postawy asertywnej, narracje w kontekście własnej osoby, dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiele innych. Zakres pracy terapeutycznej i dobrana metoda zależą od wcześniejsze oceny dziecka.
Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży z:

 • zaburzeniami rozwoju (Całościowe Zaburzenia Rozwoju, Zespół Aspergera, Autyzm)
 • lękiem separacyjnym i społecznym;
 • zaburzeniami zachowania i emocji;
 • dysleksją;
 • ADHAD;

Terapia dla dzieci i młodzieży jest cykliczna, ilość spotkań zależy od wcześniejszej oceny funkcjonalnej. Terapia obejmuje pracę z dzieckiem i ścisłą współpracę z rodzicami. Elementy terapii:

 • ocena funkcjonalna;
 • określenie celów terapeutycznych;
 • przygotowanie programu terapeutycznego;
 • cykliczne spotkania z dzieckiem;
 • przekazanie informacji po zajęciach opiekunowi, zalecenia do pracy w domu;
 • spotkania kwartalne z rodzicami;
 • opinia psychologiczna na prośbę rodzica;
psycholog

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Pandy 8
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top