Natalia Ochocka

Psycholog, oligofrenopedagog

Ukończyłam studia na kierunku psychologia, a także studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oligofrenopedagogiki. Swoją wiedzę poszerzam także podczas różnorodnych szkoleń, co pozwala mi na odpowiedni dobór metod pracy do możliwości i umiejętności dziecka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, szkole dla dzieci z trudnościami w rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadząc terapię indywidualną i  dzieci z zaburzeniami  spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi.
Głęboko wierzę w  moc zabawy i pozytywnej relacji z dziećmi, co daje bazę do podejmowania przez nie wyzwań i nauki nowych umiejętności w bezpiecznej atmosferze. Nic nie daje mi większej motywacji do pracy jak radość dzieci i ich sukcesy!