Marta Kordalewska

Terapeutka SI

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z edukacją przedszkolną oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie uzyskując tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej. Odbyła też kurs animatora czasu wolnego „Pedagogika zabawy” oraz szkolenie Bilateralna Integracja – program szkolny.

Nauczyciel mianowany z kilkuletnim doświadczeniem. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych szkoleniach i kursach. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi, która daje jej radość i satysfakcję. Uwielbia wędrówki po polskich górach, jazdę na rowerze, a w wolnym czasie zajmuje się scrapbookingiem.