Katarzyna Pieczyńska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością Intelektualną i autyzmem, Terapia integracji sensorycznej, Edukacja wczesnoszkolna z j. angielskim.W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii Neurotaktylnej S. Masgutowej. Stale dbam o rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, m.in .:

  • Terapia neurotaktalna S. Masgutowej
  • Ocena diagnostyczna SI
  • Praksja, dyspraksja, apraksja

Jak radzić sobie z problemami z zachowaniem i agresją u dzieci
Nadwrażliwość sensoryczna a sensorycznie przyjazne środowisko
Na co dzień pracuję jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Wspieram dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dbając o ich rozwój i wyrównując ich szanse funkcjonowania
w środowisku szkolnym, rówieśniczym.
Jestem wnikliwym obserwatorem i uważnym słuchaczem. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Moja praca jest moją pasją. Możliwość towarzyszenia i wspierania dziecka w jego
rozwoju daje mi dużą satysfakcję.