Weronika Pietrzak

Psycholog

Jestem psychologiem z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzinami. Ukończyłam psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe ze Stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, posiadam także przygotowanie pedagogiczne.

Głównym obszarem mojej pracy jest prowadzenie diagnoz, konsultacji diagnostycznych i wychowawczych oraz terapii indywidualnej. Wspieram rodziców i  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, lękiem, niską samooceną oraz w budowaniu relacji z rówieśnikami.

Pracuje także z dziećmi i nastolatkami z diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera i ADHD.

Praca jest moją pasją, a najbardziej satysfakcjonująca jest dla mnie szansa realnego wsparcia dzieci i rodziców w ich wyzwaniach. Z jednej strony jest to droga, w której w atmosferze zrozumienia i akceptacji, wspólnie wypracowujemy ścieżkę rozwoju. Z drugiej, bazując na najaktualniejszej wiedzy wiem, jak ten proces powinien wyglądać, aby prowadził do oczekiwanych efektów.

Pracuję także w Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 7 w Warszawie, gdzie prowadzę diagnozy, konsultacje i szkolenia.

Prywatnie jestem mamą 3-letniej Hani, a doświadczenie własnego macierzyństwa pomaga mi lepiej rozumieć wyzwania, które niesie ze sobą rodzicielstwo.