Warsztaty: Od świadomego uczestnictwa do konstruktywnej zabawy. Alternatywne Brzmienie Słów i Wspomaganie Mowy – Kamil Lodziński

 

Szkolenie dla specjalistów z zakresu prowadzenia terapii w responsywny sposób. Szkolenie poprowadzi Pan Kamil Lodziński z Alternatywnego Brzmienia Słów.

Data szkolenia: 10.11.2019
Miejce: Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny, ul. Pandy 8 (Ochota)
Cena: 330zł
Zapisy pod numerem telefonu: 798629695 lub mailowo: progrescentrumterapii@gmail.com

Plan szkolenia:

Cześć 1. Teoria połączona z praktyką (ok. 1,5 godz.)
1. Zebranie informacji od uczestników na temat ich doświadczeń z zabawy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowym.
2. Ujęcie zorientowane na dziecko. Przedstawienie kierunku podejścia wraz z głównymi założeniami.
3. Moje imponderabilia. Wspólnie przyjrzymy się pewnym ukrytym mechanizmom, które mogą niekorzystnie wpływać na pogłębianie relacji z dzieckiem podczas zabawy spontanicznej i/lub kierowanej.
4. Zasady prowadzenia zajęć. Wyłożenie zasad opartych na teoretycznych podstawach oraz praktycznemu doświadczeniu.
5. Ukierunkowanie i modele relacji w ujęciu zorientowany na dziecko. Przedstawienie dwóch pomocnych i różnych od siebie modeli interakcji.
6. Neurocepcja; czyli współregulacja opiekuna/terapeuty z dzieckiem.
7. Makro i mikro analiza wzajemnych relacji. Wytypowanie kluczowych aspektów relacji potrzebnych podczas wzajemnych interakcji z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi.

Cześć 2. Zabawa z perspektywy praktycznej w ujęciu zorientowany na dziecko (ok. 2,5 godz.)
1. Koło interakcji. Przyjrzymy się kole interakcji, które w zabawie z dzieckiem w modelu responsywnym chcemy kształtować i wzmacniać.
2. Formy zabaw z perspektywy teorii i praktyki. Rozróżnimy formy zabaw dzieci, których uwaga skoncentrowana jest na inny obiekt lub bodziec niż nasza (dorosłych).
3. Ujęcie relacyjne jako proces. Przedstawienie badań z praktycznej strony na temat procesu jaki zachodzi podczas zajęć zabawowych z dziećmi.
4. Przykładowy opis zabaw z poszczególnych form. Analiza filmu, praca w grupach.

Cześć 3. Techniki sprzyjające budowaniu relacji w modelu responsywnym (pok. 2,5 godz.)
Część ta jest zakończeniem i jednocześnie początkiem dla modułu 2 (rozszerzonego). Przedstawienie kluczowych technik w zabawie z dziećmi.
1. Reagowanie – techniki. Praca w grupach, diadach.
2. Działanie – techniki. Praca w grupach, diadach.
3. Stwierdzanie – techniki. Praca w grupach, diadach.
4. Równoważne – techniki. Praca w grupach, diadach.

Cześć 4. Zakończenie i podsumowanie.

Na podstawie wiedzy przekazanej w tym module (Moduł 1 – PODSTAWOWY) uczestnik warsztatów nagrywa swoją wzajemną interakcję z dzieckiem. Ten nurt to nieustająca nauka. Nauka siebie i dziecka. Dlatego nagrywając filmy możemy obserwować przebieg zabaw, interakcji. Możemy śledzić postępy i refleksyjnie omawiać fragmenty interakcji. Świadomość stosowania konkretnej techniki w danym momencie to klucz do zdobywania coraz to nowszych umiejętności. wspieranie tych obecnych zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej. W module 2 (rozszerzonym) oprócz nowej partii praktycznej i teoretycznej wiedzy koncentrować się będziemy na pracy uczestników warsztatu.

 

 

 

 

 

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top