Trwają zapisy na TUS

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Trwają zapisy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w PROGRES!
Tworzymy grupy wiekowe: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-12, 15-17.

 

 

TUS przeznaczony jest dla dzieci:
– z Zespołem Aspergera, ADHD, Autyzmem.
– nieśmiałych, przejawiających zachowania agresywne, lękowe.
– mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
– mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych i adaptacją do nowych sytuacji.

Cele TUS:
– Ogólnym celem jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i społecznego,
– Każde dziecko ma swoje indywidualne cele przyjmowane ze względu na jego specyfikę funkcjonowania.

Ćwiczone umiejętności:

 • Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych,
 • Współdziałanie i praca w grupie,
 • Postawa asertywna (w komunikowaniu potrzeb, reakcji na krytykę, odmowę, wyrażaniu opinii),
 • Rozwiązywanie konfliktów – u nas dzieci wiedzą, że trzeba „się dogadać” J,
 • Budowanie pozytywnej samooceny,
 • Dzielenie się pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami,
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • Radzenie sobie z silnymi emocjami,
 • Radzenie sobie z porażką, pomyłką, krytyką, przegraną,
 • Kontrola złości,
 • Stosowanie się do zasad i poleceń,
 • Rozwój teorii umysłu,
 • Rozwój empatii,
 • Modyfikowanie zachowań niepożądanych,
 • Budowanie dialogu (zadawanie pytań, uważne słuchanie drugiej osoby, kontakt wzrokowy, adekwatne odpowiadanie).

Czas trwania:
– W zależności od grupy wiekowej zajęcia trwają od 60 do 90 minut.
– Dzieci do 6. roku życia mają zajęcia przez cały rok, a dzieci szkolne z wakacyjną przerwą, dzięki czemu dzieci mają czas na zbudowanie więzi i przynależności do grupy


Dlaczego warto wybrać PROGRES?

 • Małe grupy oraz możliwość zajęć 1:1,
 • Cykl i czas treningów dostosowany indywidualnie do dziecka,
 • Sprawdzone metody terapeutyczne,
 • Doświadczenie poparte wynikami,  zadowoleniem Rodziców i świadomością, że dzieci chętnie przychodzą,
 • Zajęcia prowadzone w trybie stałym aby dzieci miały czas zbudować relacje.


Zapraszamy!

KONTAKT:
tel.: 505-298-250
ProgresCentrumTerapii@gmail.com
www.centrumprogres.com

TUS 003
TUS 002
TUS 001

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top