Sylwia Teklińska

Jestem absolwentką studiów magisterskich oraz licencjackich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek współtworzony z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym). Aktualnie poszerzam swoją wiedzę i praktykę logopedyczną na studiach podyplomowych na kierunku Neurologopedia. Odbyłam również staż logopedyczny w Fundacji Synapsis, gdzie zdobyłam cenną wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Centrum Progres prowadzę terapię dzieci w różnym wieku i z różnymi trudnościami. Swoją wiedzę stale rozszerzam na różnych szkoleniach m.in.:

  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
  • Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne.

Jestem terapeutą, który docenia indywidualność każdego dziecka i stara się podążać za jego ulubionymi aktywnościami. Wszystko po to, aby dzieci nie traktowały zajęć jako kolejny żmudny obowiązek, lecz czas zabawy połączonej jednocześnie z nauką. W terapii najważniejsza jest dla mnie konsekwencja i monitorowanie postępów. Pracuję różnymi metodami, które dopasowuję do każdego z moich pacjentów. Dla rodziców jestem wyrozumiałym przewodnikiem, a moim zadaniem jest poprowadzić ich przez proces terapii i pomoc w pokonywaniu wyzwań, jakie stawiają nam dzieci.