Sylwia Biedrzycka

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Trener Umiejętności Społecznych

Sylwia Biedrzycka

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Trener Umiejętności Społecznych

 

Od przeszło 10 lat zdobywam doświadczenie; pracując z dziećmi w placówkach edukacyjnych, prywatnych gabinetach i klubikach dziecięcych.

Praca z dziećmi daje mi wiele radości oraz dostarcza nowych wyzwań ale również pytań. Aby znaleźć na nie odpowiedź podnoszę swoje kwalifikacje i pogłębiam swoją wiedzę, bo wiem, że tylko w ten sposób jestem w stanie efektywne pracować.

W pracy Terapeuty Integracji Sensorycznej stawiam na indywidualne podejście do dziecka i zbudowanie z nim relacji pełnej zaufania.

Współpraca z opiekunami dziecka jest dla mnie bezcenna, ponieważ wiem, że tylko działając razem, jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele.

 

Wykształcenie:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – magister psycholog
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne nauczycieli

 

Szkolenia i kursy

  • „Jak pracować z zachowaniami agresywnymi u dzieci”
 – Szkolenie zorganizowane przez Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES
  • „Metody wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – kurs zorganizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
  • „ Metody i techniki muzykoterapii” zorganizowany przez Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
  • „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” organizowanym przez Operon
  • „ Szkolenie I-go stopnia Terapia Ręki” organizowane przez „Acentrum Szkolenia”
  • „Trening umiejętności społecznych” organizowanie przez „Acentrum Szkolenia”
  • Terapeuta integracji sensorycznej certyfikat nr: 3969 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
  • MNRI Terapia Neuro Taktylna- kurs poziom 1