Natalia Żelakiewicz

Nazywam się Natalia Żelakiewicz.Jestem terapeutą TSR, terapeutą uzależnień, specjalistą interwencji kryzysowej, praktykiem metody Kids’ Skills – „Dam radę”, edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i wczesnego dzieciństwa, trenerem umiejętności społecznych, pedagogiem.

Do pracy terapeutycznej wybrałam nurt krótkoterminowy i humanistyczny. Pracuję z Klientami w oparciu o różnorodne metody terapeutyczne jakie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Korzystam również z narzędzi terapeutycznych psychoterapii ericksonowskiej, poznawczo-behawioralnej oraz terapii IFS ( system wewnętrznej rodziny).

Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzę również terapię osób dorosłych.

Posiadam certyfikaty I i II oraz III stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia kierunkowe realizowane w akredytowanych ośrodkach kształcenia w psychoterapii krótkoterminowej. Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym. Korzystam z superwizji oraz jestem członkiem European Brief Therapy Association – europejskiego stowarzyszenia terapii krótkoterminowej. Posiadam również tytuł Praktyka Metody Kids’ Skills, skandynawskiej metody, którą stosuję w pracy terapeutycznej z dziećmi od trzeciego roku życia. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży gdzie pracuje w oparciu swój autorski program. Edukatorką “Pozytywnej dyscypliny” narzędzia tej metody wychowawczej pozwalają mi w sposób uporządkowany przekazać wiedzę rodzicom oraz profesjonalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w Ośrodkach pomocy Społecznych gdzie zajmowałam się kompleksową pomocą rodzinom, ośrodkach wychowawczych oraz na oddziałach dziennych w placówkach odwykowych. Od 3 lat pracuje we własnym gabinecie, gdzie udzielam pomocy psychoterapeutycznej oraz prowadzę grupy dla dzieci i młodzieży ucząc ich “Siebie” oraz umiejętności społecznych. Rodzicom pomagam na konsultacjach wychowawczych oraz prowadząc warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny.

Stale rozwijam swoje umiejętności, a także uczestniczę w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie biorę udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowej