Monika Słodkowska

Fizjoterapeutka, Terapeutka SI

Fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznejUkończyłam studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem również certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej oraz absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami WWR oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz zaburzeniami ze
spektrum autyzmu. Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę przez liczne kursy, warsztaty i szkolenia, m.in.:

 

 • Badanie i planowanie fizjoterapii u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w koncepcjo NDT-Bobath i PNF – Warszawskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT,
 • Integracja bilateralna – program szkolny;
 • Integracja sensoryczna I stopień – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej,
 • Integracja sensoryczna II stopień – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (certyfikat terapeuty),
 • NDT Bobath Basic – Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło (certyfikat terapeuty),
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2 – M. Knott Concept) – International PNF Assocation i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
 • PNF w pediatrii – Reha Plus PNF podstawowy Neurofizjologiczne, podstawy procesów integracji sensorycznej – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne (I stopień) – Centrum Wspierania Rozwoju aCentrum,
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy – Centrum Wspierania Rozwoju aCentrum,
 • Opieka nad dzieckiem niewidomym i słabowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością – Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidzących i Słabowidzących „Tęcza”,
 • Kinesiobalance – Fundacja im. Z. Cyganiewicza,
 • Głęboka stabilizacja kręgosłupa (Pilates) – Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv.