Alicja Osińska

Logopeda

Jestem absolwentką Logopedii Ogólnej i Klinicznej I stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie kontynuuję studia magisterskie. Jestem członkinią logopedycznego koła naukowego działającego przy Uniwersytecie. Uczestniczę w programach rehabilitacji głosu dla pacjentów z przewlekłym kaszlem lekoopornym.
W logopedii najbardziej interesują mnie zagadnienia programowania języka, opóźnionego rozwoju mowy oraz zaburzeń słuchu zarówno fizycznego jak i przetwarzania słuchowego.
Nieustannie poszerzam swoją wiedzę na kursach i zgłębiając literaturę z zakresu logopedii i pedagogiki. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam w formacjach harcerskich, animacjach programu Pedagogiki Leśnej i Przygody oraz przy współorganizacji letnich wypoczynków dzieci i młodzieży.
Bliskie są mi idee NVC (porozumienie bez przemocy) i Rodzicielstwa Bliskości.