Maria Jeleniewska

Logopeda

Ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Podczas studiów miałam okazję uczestniczyć w praktykach na oddziałach szpitalnych w tym
na oddziale otolaryngologicznym na tej samej uczelni oraz w placówkach oświatowych.
Dodatkowo pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach np. z zakresu
kinesiotapingu i masażu logopedycznego.
Podczas pracy z dziećmi kładę szczególny nacisk na zrozumienie ich potrzeb, zachowanie
cierpliwości oraz stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania.
W wolnym czasie poznaję język, kulturę oraz literaturę węgierską.