Małgorzata Pelowska

Jestem pedagogiem specjalnym i od wielu lat pracuję z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, dzięki którym uzyskałam tytuł diagnosty i terapeuty Integracji sensorycznej.W pracy z dziećmi staram się łączyć nie tylko dopasowane do ich indywidualnych potrzeb metody, ale sprawić, by terapia była przyjemna i dawała radość z rozwoju. Dzięki temu moi podopieczni chętniej podejmują nowe wyzwania, a wysiłek włożony w zadania owocuje motywacją do kolejnych kroków ku samodzielności.

Pracuję w szkole integracyjnej jako nauczyciel wspomagający, gdzie prowadzę również zajęcia z Integracji sensorycznej i Trening umiejętności społecznych, a wkrótce mam nadzieję zostać także nauczycielem języka angielskiego.

Stale rozwijam swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach takich jak:

 • Bilateralna integracja – program szkolny
 • Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole – warsztaty ortoptyczne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Neuronauka, a edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)T
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Terapia ręki I stopień
 • Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC), poziom podstawowy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia
 • Wykorzystanie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
 • Szkolenie HANDLE® I stopnia

Prywatnie lubię podróże, gotowanie, dobrą książkę. Interesuję się też historią wczesnego średniowiecza i odtwórstwem historycznym.