Klaudia Zakrzewska

Jestem absolwentką logopedii z audiologią o specjalności klinicznej oraz neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę z pacjentami rozpoczęłam już na studiach, aktywnie udzielając się w Kole Naukowym Logopedów i Audiologów UMCS, gdzie prowadziłam zajęcia dla podopiecznych studenckiej poradni logopedycznej oraz w Akademickim Radiu Centrum, udzielając wsparcia aspirującym dziennikarzom w zakresie emisji głosu i techniki mówienia. W czasie studiów odbyłam również liczne staże zawodowe, m.in. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Gdańskim Centrum Zdrowia, a także w licznych placówkach oświatowych. Obecnie jestem związana z fundacją Synapsis, gdzie odbywam staż logopedyczny, w celu poszerzenia swoich kompetencji w zakresie diagnozy i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Staram się ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Od kilku lat jestem również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.