Klaudia Zakrzewska

Logopeda

mgr logopedii z audiologią, certyfikowany diagnosta ADOS-2, trener
TUS, specjalista w  terapii dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy,
spektrum autyzmu  i ADHD. Ukończyła liczne szkolenia i staże oraz
uczestniczyła w konferencjach dotyczących wspierania terapii osób z
zaburzeniami kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych.
Ukończyła półtoraroczny staż logopedyczny w fundacji Synapsis.

Na co dzień pracuje w jednym z publicznych przedszkoli  w Warszawie

Współautorka wydania branżowego czasopisma dla logopedów „Strefa
Logopedy” (09.2022) – „O percepcji słuchowej”.

Ukończone szkolenia:

– ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu), Spectrum ASC-MED,
Centrum Diagnozy, Terapii.  i Edukacji

– Międzynarodowa Konferencja „Autyzm. Ewolucja”, Fundacja Prodeste

– „Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu”, Centrum Metody Krakowskiej

– „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze
spektrum autyzmu”, Fundacja Pomoc Autyzm

– „Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży –
diagnoza i terapia”, Fundacja Pomoc Autyzm

– „Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera”,
Fundacja Pomoc Autyzm

– „Jak bawić się i spędzać wolny czas z dzieckiem z ASD”, Fundacja Pomoc Autyzm

– „Rozwijanie komunikacji u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i
szkolnym”, Magdalena Tarnawska, Mowa na opak

– „Werbogesty” – Agata Gładowicz – Bojarska, Ologopedii

– „Praca z dziećmi wysokofunkcjonujacymi – dysleksja, zespół
Aspergera, autyzm”, Centrum Metody Krakowskiej

– „Trening Umiejętności Społecznych w praktyce”, Etapy. Pracowania Rozwoju;

– „Zespół Aspergera. Teoria i obszary terapii”, Etapy. Pracowania Rozwoju;

– „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”,
fundacja Synapsis;

– Terapia ręki I i II st., Aneta Giczewska, Wioletta Bartkiewicz,
Acentrum Szkolenia;

–  Konferencja Naukowa pt. „Terapia logopedyczna. Metody postępowania
w zaburzeniach mowy.”