Joanna Buczek

Psycholog

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuję jako
psycholog z dziećmi od około 7 roku życia oraz młodzieżą – zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
W swojej pracy kładę nacisk na budowanie bezpiecznej, wspierającej oraz pełnej akceptacji
atmosfery, która pomaga zbudować relację terapeutyczną, niezwykle istotną w procesie pomagania.
Szczególnie bliskie są mi trudności dzieci i młodzieży związane z samoregulacją nastroju i emocji.
Podczas pracy wspieram i współtowarzyszę w procesie zmiany oraz psychoedukuję w zakresie
radzenia sobie m.in. z lękiem, złością i smutkiem. Ze względu na posiadanie certyfikatu Trenera TUS,
w gabinecie zajmuję się również doskonaleniem umiejętności społecznych. Pracuję także z
trudnościami dotyczącymi systemu rodzinnego, związanymi m.in. z wzajemną komunikacją i relacjami
w rodzinie. Często wspieram oraz psychoedukuję rodziców w kwestii radzenia sobie z trudnościami
wychowawczymi. Głęboko wierzę w to, że istotnym elementem pracy z dziećmi i młodzieżą jest
przyjrzenie się funkcjonowaniu całego systemu rodzinnego. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego
całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, które przygotowuje do prowadzenia psychoterapii
integracyjnej (łączącej różne podejścia terapeutyczne) oraz systemowej (rodzinnej). Szkolenie jest
organizowane przez Szkołę Psychoterapii DIALOG w Warszawie oraz posiada atest Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego.