Ewelina Krzyś

Współwłaściciel, psycholog, terapeuta SI

Współwłaściciel, psycholog, terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem w trakcie szkolenia zmierzającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Wiedzę merytoryczną zdobywałam na prowadzonych przez uznane ośrodki terapeutyczne szkoleniach dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, oceny funkcjonalnej, prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz prowadzenia treningu umiejętności społecznych.
Psychologia od zawsze była moją pasją, a już na studiach praca z dzieckiem i rodziną stały się moim kierunkiem w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Obecnie prowadzę konsultacje małych dzieci pod kątem problemów rozwojowych, przeprowadzam diagnozy funkcjonalne, zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi oraz zajmuje się pracą z trudnymi zachowaniami. Moją „słabością” jest praca z grupą . Obecnie prowadzę treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, a najmłodsza grupa uczęszczająca na nie to dwulatki. Nasze zajęcia cieszą się dużym uznaniem rodziców, ale dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci w atmosferze wspólnej zabawy zdobywają umiejętności społeczne i mają okazję do zbudowania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rówieśniczych.