Anna Cwynar

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną. Swoją wiedzę oraz praktykę logopedyczną poszerzyłam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, gdzie ukończyłam kierunek neurologopedia profilowana, ze specjalnością wczesna interwencja neurologopedyczna.

Swoją wiedzę uzupełniam poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, m.in.:

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż;
  • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej;
  • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie;
  • Rotacyzm.

W swojej pracy stawiam na całościowe i indywidualne podejście do każdego dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdolności, możliwości i zainteresowań.