Agnieszka Kata

Logopeda

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją logopedia
szkolna i dydaktyka polonistyczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie finalizuję studia
magisterskie na tej samej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk
studenckich w placówkach oświatowych oraz oddziałach szpitalnych. Odbyłam półroczny staż w Szkole
Podstawowej Montessori oraz pracowałam w dwóch warszawskich przedszkolach.
Cały czas pogłębiam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach:
• „Spektrum autyzmu (ASD). Wiedzieć, zrozumieć, pomóc” – Fundacja Synapsis
• „Praca z zachowaniami schematycznymi” – Fundacja Pomoc Autyzm
• „Budowanie warsztatu umiejętności praktycznych – terapia dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy” – Poradnia Logopedyczna LOGANN
• „MNRI Terapia NeuroTaktylna Poziom 1” – Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
• „Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole” – Strefa Wsparcia Pedagoga
W pracy bardzo ważne jest dla mnie indywidualne i całościowe podejście do każdego dziecka, realne
wsparcie jego komunikacji oraz radość płynąca z podejmowanych wspólnie działań.