Agnieszka Gajdemska – Koguciuk

Logopeda ogólny, Surdologopeda, Diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), Provider ATS Neuroflow, Diagnosta i terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. Współwłaścicielka poradni Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Logopeda ogólny, Surdologopeda, Diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), Provider ATS Neuroflow, Diagnosta i terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. Współwłaścicielka poradni Progres Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Klinice Otolaryngologii

 

Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). Specjalizuję się w pracy z dziećmi z autyzmem, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją.
Absolwentka Uniwersytetu Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych specjalizacji Surdologopedycznej w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.
 

Ukończone następujące kursy i szkolenia:

 • Certyfikowany Diagnosta Kliniczny – ADOS 2
 • Diagnoza i terapia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS 
 • Neuroflow – Provider Treningu Słuchowego Neuroflow,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-Programy Terapii – KOLD-PT – modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD,
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci,
 • KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • Kinesiology taping w logopedii, plastrowanie dynamiczne (Kurs podstawowy, Kurs rozwijający),
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi,
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – wprowadzanie nowych umiejętności,
 • Terapia neurobiologiczna
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z Zespołem Downa
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadą słuchu
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów
 • Terapia dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i problemami w komunikacji
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch