Psychiatra dziecięcy

W ramach pomocy psychiatrycznej proponujemy:

  • diagnostykę
  • opiekę psychiatry nad dzieckiem oraz kontrolę procesu terapeutycznego
  • wsparcie rodziców po diagnozie
  • praca z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (rodzina w kryzysie, trudne zachowania).

Diagnoza nozologiczna przeprowadzana jest przez zespół diagnostyczny, na czele zespołu stoi psychiatra. Procedura diagnostyczna ma stałe etapy:

  1. Zebranie szerokiego wywiadu. Wywiad kliniczny ma charakter ustruktyryzowanej rozmowy i przebiega bez obecności dziecka. Celem wywiadu klinicznego jest zebranie informacji o przebiegu rozwoju dziecka oraz charakterystyki jego obecnego funkcjonowania. Taką rozmowę zazwyczaj przeprowadza psychiatra dziecięcy, jego zadaniem jest ocena rozwoju: poznawczego, fizycznego, emocjonalnego, społeczny ocena umiejętności komunikacji i zabawy.
  2. Zebranie dokumentacji i nagrań video. Diagnoza nozologiczna jest pełną oceną funkcjonowania dziecka, dlatego bardzo ważne jest zebranie dokumentacji dotyczącej przebiegu dotychczasowego rozwoju np. od wychowawcy w przedszkolu lub szkole lub jeśli dziecko było już w procesie terapeutycznym od osób prowadzących terapię. Ważnym elementem diagnozy jest analizy specyfiki funkcjonowania w naturalnych dla dziecka warunkach: zabawa z rówieśnikami, czynności samoobsługowe, zabawa w domu.
  3. Ocena funkcjonalna. Ocena funkcjonowania dziecka jest prowadzona przez zespół diagnostyczny, w składzie: lekarz psychiatra dziecięcy, pedagog, fizjoterapeuta, psycholog oraz logopeda (specjaliści w dziedzinie ASD). Badanie obejmuje obserwację swobodną oraz kierowaną (z rodzicami, bez rodziców, z terapeutą, bez terapeuty). Podczas obserwacji przeprowadzane są próby pod kątem kryteriów diagnostycznych.
  4. Analiza zebranych danych. Na tym etapie zespół analizuje zebrane informacje w odniesieniu do kryteriów ICD-10. Na tej podstawie psychiatra dziecięcy przygotowuje pisemną diagnozę do której dołączona jest ocena funkcjonalna przygotowana przez zespół diagnostyczny.
  5. Przekazanie diagnozy rodzicom. Diagnoza oraz jej uzasadnienie jest przekazywana ustnie. Rodzic otrzymuje zaświadczenie lekarskie, opinię funkcjonalną oraz zalecenia do dalszego postępowania.

psychiatra dziecięcy

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Opaczewska 60A
02-201 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top