Nowy Trening Umiejętności Społecznych

CZAS:
Sobota 15.09.18. 9.00-16.00 i niedziela 16.09.18. 9.00- 15.00 (17 godz. dydaktycznych)

CELE SZKOLENIA:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych jako jednej z form zajęć dla dzieci, nastolatków ze spektrum autyzmu.
  • Poznanie efektywnego podejścia opartego na koncepcji rozwojowej oraz najnowszych badaniach, sprawdzonej praktyce i doświadczeniach dorosłych osób ze spektrum autyzmu.
  • Zapoznanie się z treningiem umiejętności społecznych według Arnolda Goldsteina oraz z Treningiem Rozwijania Teorii Umysłu.

PROGRAM:

  • Rozwijanie się umiejętności społecznych- wprowadzenie do tematu na podstawie aktualnych badań.
  • Specyfika kształtowania się umiejętności społecznych, tworzenia relacji, funkcjonowania w grupie na podstawie doświadczeń osób w spektrum autyzmu.
  • Zapoznanie się z modelem treningu umiejętności społecznych i „skillstreaming-u” wg Arnolda Goldsteina.
  • Dostosowanie modelu Goldsteina do aktualnej wiedzy z zakresu neuropsychologii w kontekście kompetencji społecznych u osób ze spektrum autyzmu.
  • Poznanie metod, form oraz środków pomocnych przy planowaniu i prowadzeniu zajęć grupowych TUS.
  • Tworzenie przykładowych konspektów zajęć TUS.

CERTYFIKAT:
Uczestnicy, którzy będą obecni na min. 80 % warsztatów oraz min. 80 % wykładów, oraz zakończą szkolenie pozytywną oceną z egzaminu- otrzymają certyfikat, potwierdzający nabycie kompetencji doprowadzenia zajęć TUS.

ADRESACI:
Rodzice, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele wspomagający, osoby zainteresowane prowadzeniem treningu umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu.

PROWADZENIE:
Paulina Zawadzka– terapeutka, pedagog specjalny, trenerka szkoleń dotyczących spektrum autyzmu w Polsce i za granicą, założycielka i prezes Fundacji Artonomia, od 11 lat pracuje z osobami w spektrum autyzmu i ich rodzinami, autorka publikacji m.in.dla Szkoły Specjalnej, Głosu Pedagogicznego oraz Wydawnictwa PWN. W terapii propaguje podejście bazujące na akceptacji i autonomii każdej osoby. W pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu neuropsychologii i neurodydaktyki.
www.paulinazawadzka.com

CENA:
do 10 sierpnia 400 zł, po 10 sierpnia 450 zł

ZAPISY:
email@paulinazawadzka.com

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top