Diagnoza Psychologiczna

Diagnozy psychologiczne prowadzą doświadczeni psychologowie, posiadający wymagane uprawnienia, specjalizujący się w danej problematyce.

W trakcie badania wykonywane są standaryzowane testy (np. profil psychoedukacyjny pep – r lub m-chart) zgodnie z przyjętą w PROGRES Centrum procedurą. To bardzo ważne, bo pozwala na porównywalność wyników.

Każde badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy, oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania.

Badanie psychologiczne, w zależności od rodzaju, to dwa lub trzy spotkania. Zawsze jest poprzedzone wywiadem z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top