Zaburzenia zachowania i emocji

18 lip 2019

Zaburzenia zachowania to trwałe zburzenia, w których istnieją objawy w obrębie zachowań agresywnych, opozycyjno-buntowniczych i dyssocjalnych. Wyodrębnia się także zaburzenia emocji, w których dochodzi do nieprawidłowości w sferach myślenia, odczuwania, nastroju oraz sposobu działania, a towarzyszące im objawy to długotrwały lęk, depresja i labilność emocjonalna. Możliwe jest także współwystępowanie obu stanów. Mówimy wtedy o zaburzeniach mieszanych.

Zaburzenia zachowania manifestują się m.in. tendencją do bójek i zachowań agresywnych wobec otoczenia, częstymi kłamstwami, ogólną wrogością, odrzucaniem poczucia winy, na rzecz poczucia krzywdy, buntem i odrzucaniem norm społecznych, zachowaniami autodestrukcyjnymi, a nawet samookaleczeniami.

Zaburzenia emocji objawiają się przez: depresję, nerwicę, lęk, obniżony nastrój, utratę zainteresowań, zaburzenia snu, fobie i zachowania kompulsywne oraz przesadne manifestowanie emocji lub wręcz przeciwne – przez przesadną grzeczność, małą ekspresję emocjonalną, obniżoną samoocenę oraz wiele innych objawów. U dzieci dotkniętych tego typu zaburzeniami można zauważyć nieuzasadnione lęki, problemy ze snem i apetytem, tiki nerwowe, jąkanie się, mimowolne moczenie się.

Oba te zaburzenia w znaczny sposób utrudniają tworzenie relacji społecznych, a co za tym idzie – prawidłowy rozwój.

Diagnoza, której wyznacznikiem są kryteria oparte na nasileniu danych zachowań, jest początkiem terapii skoncentrowanej nie tylko na osobie dotkniętej tego typu zaburzeniami, ale na całej rodzinie. Należy podkreślić, że dla zmiany stanu osoby z zaburzeniami zachowania i emocji kluczowe znaczenie mają oddziaływania rodzinne pod kontrolą psychologa.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top