Specyficzne trudności w nauce

18 lip 2019

Specyficzne trudności w nauce to trudności w przyswajaniu wiedzy względem innych uczniów w tym wieku. Wynikają one z funkcjonowania poznawczego, percepcyjnego oraz motorycznego i nie są powiązane z ilorazem inteligencji, ani nie wynikają ze schorzeń neurologicznych.

Najczęściej określane są terminem dysleksja rozwojowa, w której możemy wyróżnić:

  • Dysleksję – specyficzne trudności w czytaniu,
  • Dysgrafię – specyficzne trudności w warstwie graficznej pisma,
  • Dysortografię – specyficzne trudności w komunikowaniu się przez pismo, szczególnie
    w opanowaniu zasad ortografii,
  • Dyskalkulię – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Należy wspomnieć, że pierwsze objawy zagrożenia specyficznymi trudnościami w nauce są widoczne na długi czas przed rozpoczęciem nauki. Już u niemowląt pewne symptomy wskazują na możliwość późniejszego wystąpienia tego typu trudności. Wczesne rozpoznanie i podjęcie odpowiedniej terapii pozwala osiągać najmłodszym sukcesy szkolne, poprawia ich motywacje do nauki i funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Aby uzyskać w tym zakresie specjalistyczne wsparcie należy skonsultować się z logopedą, pedagogiem lub psychologiem.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top