Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2

13 wrz 2023

IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji
osób wieku 5–20 lat. Bateria składa się z 30 testów, które badają zdolności
poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności
psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i
postawę wobec pracy). Dodatkowo psycholog może ocenić zachowanie osoby
badanej w sytuacji testowej. Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla
okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków. W praktyce
psychologicznej skale będą zazwyczaj wykorzystywane modułowo.

IDS-2 jest pełniejszą kontynuacją i koncepcyjnym rozszerzeniem Skal IDS.
Dzięki temu, że obejmuje bardzo szeroki, 15-letni przedział wieku (od 5 do 20
lat) i umożliwia pełną diagnozę wszystkich obszarów rozwoju dzieci i
młodzieży, IDS-2 staje się najbardziej wszechstronnym narzędziem w
diagnostyce psychologicznej dzieci i młodzieży dostępnym na rynku. Jego
modułowa struktura, wielość wskaźników i bogate możliwości analiz pozwalają
na swobodne dostosowanie zakresu badania do potrzeb diagnosty.

Ze względu na to, że IDS-2 składa się z 30 testów, może być wykorzystywany
do bardzo różnych celów, takich jak:

 • diagnozowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym
  różnicowanie normy i niepełnosprawności, określanie stopnia
  niepełnosprawności (lekkie vs umiarkowane) oraz ocena mocnych i
  słabych stron w zakresie zdolności i kompetencji,
 • diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi, mające na celu określenie
  przyczyn tych trudności oraz projektowanie oddziaływań
  terapeutycznych,
 • diagnozowanie gotowości szkolnej wedle procedury opisanej wcześniej
  dla Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5–10 lat IDS,
  uzupełnionej o wybrane wskaźniki,
 • identyfikowanie dzieci podejrzewanych o różne zaburzenia (dysleksja,
  ADHD, autyzm),
 • diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top