Komunikacja Alternatywna AAC

13 wrz 2023

Czym są Wspomagające i Alternatywne Sposoby Komunikowania się?

Wspomagające i Alternatywne Sposoby Komunikowania się (AAC) to formy ekspresji,
inne niż język mówiony, które mają na celu zwiększenie możliwości (wspomagające) i / lub
skompensowanie (alternatywne) trudności komunikacyjnych i językowych osób z
problemami w tym obszarze.

Komunikacja i język są każdemu człowiekowi niezbędne, aby współdziałać z innymi, uczyć
się, korzystać z życia społecznego i w nim uczestniczyć. Obecnie, dzięki systemom AAC, nie
muszą czuć się ograniczani z powodu trudności w posługiwaniu się językiem mówionym. Z
tego względu wszyscy ludzie: dzieci, młodzież, dorośli, a także osoby starsze, którzy z
jakiejkolwiek przyczyny nie opanowali lub utracili możliwość posługiwania się mową do
komunikowania się w satysfakcjonujący sposób, powinni używać AAC.

Do przyczyn, które mogą powodować konieczność wprowadzenia AAC zalicza się między
innymi: porażenie mózgowe (MPD), niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia ze
spektrum autyzmu (ASD), choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie zanikowe boczne
(ALS), stwardnienie rozsiane (EM) lub choroba Parkinsona, dystrofie mięśniowe, urazy
głowy, afazję oraz różnego rodzaju niepełnosprawności wielorakie.

Wspomagające i Alternatywne Sposoby Komunikowania się (AAC) nie tylko nie blokują,
ale wspomagają proces nabywania lub rehabilitacji mowy. Dlatego powinno się wprowadzać
AAC na wczesnym etapie rozwoju dziecka, gdy tylko pojawią się trudności w rozwoju języka
mówionego albo niezwłocznie po wypadku lub chorobie, które spowodowały trudności w
komunikacji.

Dzieci ze szczególnymi potrzebami: (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespół
Downa, niepełnosprawność słuchowa…)

U większości dzieci z tych grup, wsparcie wizualne stanowi pomoc w rozwijaniu komunikacji
i języka. W wielu przypadkach komunikacja za pomocą piktogramów staje się wspomagającą,
ponieważ sprzyja pojawianiu się mowy, jeśli nie ma fizjologicznej lub neurologicznej
przyczyny, która to uniemożliwia. Z drugiej strony, wsparcie wizualne jest sposobem na
stworzenie bardziej przewidywalnego i zrozumiałego środowiska, ułatwiającego naukę i
rozwój umiejętności życia codziennego.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top