Badanie intelektu dzieci i młodzieży (Skala Inteligencji Stanford-Binet 5)

20 mar 2023

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Badanie intelektu dzieci i młodzieży przeprowadza się, kiedy istnieje podejrzenie, że rozwój poznawczy przebiega w sposób nietypowy (zaburzenia neurorozwojowe, uzdolnienia).

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników poznawczych: rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, pamięć robocza.

Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC. Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

Jaki jest cel badania?

 • Ocena inteligencji i zdolności poznawczych.
 • Poznanie słabych i mocnych stron dziecka co umożliwia dostosowanie ścieżki edukacyjno-terapeutycznej.
 • Wskazany jest w diagnostyce spektrum autyzmu, ADHD, niepowodzeń szkolnych.

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

 • Test przeznaczony jest do badania inteligencji dzieci od 2 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.
 • Dla osób których rozwój poznawczy przebiega nieharmonijnie.
 • Skala niewerbalna skierowana jest do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki.
 • Jest to jedyny test, które precyzyjnie może rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej.

Ile czasu trwa badanie?

Średni czas przeprowadzenia testu Stanford-Binet 5  to 15 do 90 minut, w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta. Pełna skala IQ zajmuje zazwyczaj od 45 do 90 minut, Skala skrócona IQ od 15 do 20 minut.

Jak wygląda przebieg badania?

Badanie poprzedzone jest zebraniem wywiadu, W przypadku badania intelektu u dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami bez ich udziału. Kolejne spotkanie jest badaniem właściwym. Czas badania uzależniony jest od możliwości dziecka.  Dla dzieci do 6 roku życia zalecamy dwa spotkania diagnostyczne po 50 min. Dla dzieci powyżej 6 roku życia jedno spotkanie ok 90 min. Diagnosta, na podstawie wywiadu, wyników badania oraz obserwacji w trakcie badania przygotowuje raport. Mogą Państwo umówić się na dodatkowe spotkanie służące omówieniu wyników i przekazaniu zaleceń.

 

Badanie testem Stanford-Binet 5  przeprowadzane jest zgodnie z opisaną procedurą badawczą i polega na wykonaniu szeregu zadań.

 

Badanie dzieci przeprowadza się bez udziału rodziców.

Jaki jest koszt badania?

Proponujemy dwie ścieżki diagnostyczne badania Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5:

 

 1. Dwa spotkania diagnostyczne (490 zł):
 • wywiad  ok. 30 min.
 • badanie ok. 90 min.
 • raport

 

 1. Trzy spotkania diagnostyczne (650 zł):
  • wywiad  ok. 30 min.
  • badanie ok. 90 min.
  • raport
  • omówienie wyników i dalszego postępowania 50 min.

Kto  przeprowadza badanie?

Badanie przeprowadza psycholog, który uzyskał uprawnienia diagnostyczne i posiada certyfikat PTPIP. U Nas diagnostykę prowadzi mgr Agnieszka Poniatowska.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top