Zespół

  Agnieszka Gajdemska – Koguciuk

  Współwłaściciel, terapeuta

  Logopeda ogólny, Surdologopeda, Filolog języka polskiego
  Logopedia stała się moją pasją w trakcie studiów licencjackich. Ukończyłam studia na kierunku filologia polska, ze specjalizacją logopedyczną. Studia II stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, jednocześnie kontynuując edukację z zakresu logopedii na studiach podyplomowych. Posiadając dyplom logopedy, chciałam poszerzyć swoje kompetencje zawodowe wybierając specjalizację. Zdecydowałam się na surdologopedię. Jestem absolwentką studiów podyplomowych o tym kierunku w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
  Mam szczęście, że w pracy zawodowej realizuję swoje pasje i jednocześnie pomagam ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Na co dzień pracuję z dziećmi z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osobami z uszkodzonym narządem słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, różnorakimi formami dyslalii. Współpracując z szeregiem instytucji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, centrami terapii zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie programowania terapii zaburzeń mowy.
  Dla każdego z moich pacjentów opracowuję indywidualną terapię, bo wiem, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie razem osiągnąć sukces. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu planuję rozpoczęcie studiów doktoranckich.

  • Tel: 660443016
   Marta Latek – Szałkucka

   Współwłaściciel, terapeuta

   Fizjoterapeuta,pedagog specjalny, terapeuta  integracji sensorycznej
   Jestem magistrem fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz magistrem pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2005r. pracuję z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi oraz ortopedycznymi. Praca z najmłodszymi pacjentami motywuje mnie do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz przynosi mi wiele satysfakcji. Prywatnie mama Jasia od czerwca 2015r. Wolne chwile poświęcam synkowi oraz na podróże te bliskie i dalekie a także  na czytanie książek.
   KURSY FIZJOTERAPEUTYCZNE
   • KURS MASAŻU KLASYCZNEGO
   • KURS TERAPII MANUALNEJ WEDŁUG KONCEPCJI PLAATSMAN’A ( I,II,III STOPIEŃ)
   • SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI LASERÓW BIOSTYMULACYJNYCH
   • KURS RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
   • KURS PNF PODSTAWOWY
   • KURS PIERWSZEJ POMOCY
   • KURS INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ( I i II stopień)
   • KURS ANALIZA I TERAPIA DZIECKA ZAGROŻONEGO
   • KURS KINESIOTAPING ( PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)
   • KUR MASAŻU TAKTYLNEGO
   • KURS NDT BOBATH BASIC
   • KURS PSYCHOMOTORYKI wg PROCUS I BLOCK
   KURSY PEDAGOGICZNE
   • KURS DOSKONALĄCY ,,JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM”
   • SZKOLENIE „TERAPIA OSÓB Z ADHD”
   • SZKOLENIE „RÓŻNE FORMY PRZEMOCY I JEJ DIAGNOZOWANIA”
   • SZKOLENIE „WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI NIEWYDOLNYMI WYCHOWAWCZO”
   • SZKOLENIE „AGRESJA I JEJ PRZECIWDZIAŁANIE”
   • KURS „ TERAPII BEHAWIORALNEJ”

   • Tel: 603332230
    mgr Ewelina Krzyś

    Współwłaściciel, terapeuta

    Współwłaściciel, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
    Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jestem w trakcie szkolenia zmierzającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. Wiedzę merytoryczną zdobywałam na szkoleniach prowadzonych przez uznane ośrodki terapeutyczne dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, oceny funkcjonalnej, prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, prowadzenia treningu umiejętności społecznych.
    Psychologia od zawsze była moją pasją, jeszcze na studiach praca z dzieckiem i rodziną stały się moim stałym kierunkiem do zdobywania wiedzy i doświadczenia. Obecnie prowadzę konsultacje małych dzieci pod kątem problemów rozwojowych, przeprowadzam diagnozy funkcjonalne, zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi oraz zajmuje się pracą z trudnymi zachowaniami. Moją „słabością” jest praca z grupą 🙂 Obecnie prowadzę trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, najmłodsza grupa to 2 latki. Nasze zajęcia cieszą się dużym uznaniem rodziców, ale przede wszystkim widzę, że dzieci w atmosferze wspólnej zabawy zdobywają umiejętności społeczne i mają okazję do zbudowania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rówieśniczych.

    • Tel: 505298250
     Adrianna Jaworska

     Fizjoterapeuta,terapeuta integracji sensorycznej

     W PROGRES Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny prowadzę terapię Integracji Sensorycznej i zajęcia fizjoterapeutyczne.

       Anna Marchlewska

       Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta SI II stopnia.

       Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami: surdopedagogika, terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.
       Ukończyła również policealną szkołę medyczną na kierunku „Protetyk słuchu”, a także wiele szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz z problemami edukacyjnymi.
       Od kilku lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m. in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, wadami słuchu, a także z trudnościami w uczeniu się.

        

         Monika Kwarciak

         Logopeda ogólny

         Ukończyłam studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, co umożliwiło mi poznanie Metody Krakowskiej zarówno w teorii jak i w praktyce. Obecnie jestem studentką logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek współprowadzony z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym), gdzie wciąż pogłębiam swoją wiedzę i nabywam nowe umiejętności. Praktykę zawodową zdobywałam w wielu placówkach (szpitale, przedszkola, żłobki, gabinety logopedyczne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne) zarówno w Krakowie jak i w Warszawie. Logopedia jest moją pasją, a praca z dziećmi daje mi bardzo dużo radości i sprawia olbrzymią satysfakcję. Szczerze cieszę się z każdych postępów i nowych umiejętności, które mogę obserwować na kolejnych zajęciach. Dobro dziecka jest zawsze dla mnie priorytetem i wierzę, że terapia połączona z uśmiechem i ciepłem jest najlepszym, co mogę dać każdemu mojemu małemu Pacjentowi.

           Adriana Małż

           Logopeda ogólny i kliniczny

           Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas praktyk w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym miałam okazję pracować z ludźmi dotkniętymi różnymi zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami laryngologicznymi. Wolontariat i staże, które odbywałam w różnych placówkach medycznych, nauczyły mnie holistycznego i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, również tego najmłodszego. Jestem świadoma tego, że dzieci dotknięte zaburzeniami mowy i języka, potrzebują dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Wiem, że terapia logopedyczna procentuje wtedy, gdy przebiega w przyjaznej i motywującej atmosferze, którą staram się stworzyć na każdych zajęciach.

             Jolanta Toczydłowska

             Logopeda ogólny

             Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Logopedia, pedagogika specjalna. Obecnie kontynuuję proces kształcenia, uzupełniając specjalizację logopedyczną o logopedię kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim (Kierunek współpracujący z WUM). Doświadczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej zdobyłam pracując w przedszkolach integracyjnych oraz szkołach specjalnych w Warszawie. Prowadzę terapię logopedyczną z dziećmi w różnym wieku.

             Najwyższą formą uznania mojej pracy są efekty pracy logopedycznej, z których czerpię inspirację do kolejnych wyzwań terapeutycznych.

             W mojej pracy podchodzę indywidualnie i empatycznie do każdego podopiecznego, budując wspólnie więź z dzieckiem. Uważam, że dzięki wzajemnemu zrozumieniu i zaufaniu możemy wypracować pozytywne efekty.

               Monika Słodkowska

               Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

               Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia: Badanie i planowanie fizjoterapii u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w koncepcjo NDT-Bobath i PNF – Warszawskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT Integracja sensoryczna I stopień – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej Integracja sensoryczna II stopień – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (certyfikat terapeuty) NDT Bobath Basic – Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło (certyfikat terapeuty) Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2 – M. Knott Concept) – International PNF Assocation i Polskie TowarzystwoFizjoterapii PNF w pediatrii – Reha Plus PNF podstawowy Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej Ruch rozwijający Weroniki Sherborne(I stopień) – Centrum Wspierania Rozwoju Acentrum Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy – Centrum Wspierania Rozwoju Acentrum Opieka nad dzieckiem niewidomym i słabo widzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością – Centrum Kształcenia Kadr przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidzących i Słabowidzących „Tęcza” Kinesiobalance – Fundacja im. Z. Cyganiewicza Gęboka stabilizacja kręgosłupa (Pilates) – Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv

                 Marta Marszałek

                 Psycholog

                 Absolwentka wydziału Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

                 Specjalizuje się w psychologii dziecięcej. Swoje doświadczenie zdobywała w placówkach terapeutycznych oraz szkolnych, prowadząc warsztaty psychologiczne, terapię indywidualną oraz trening umiejętności społecznych. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy klinicznej, oraz liczne szkolenia z dziedziny zaburzeń rozwoju, zachowań trudnych/agresywnych oraz terapii ręki. W terapii i na warsztatach, podąża za aktualnymi potrzebami podopiecznych, dostosowuje program do ich możliwości, potrzeb i zainteresowań. Prywatnie mama 4letniego Kubusia i miłośniczka zwierząt.

                   Klaudia Gorgiel

                   Psycholog

                   Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacjami psychoterapia oraz psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Stale podnoszę swoje kwalifikacje – obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyłam liczne kursy dokształcające, takie jak Picture Exchange Communication System, szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, VB – MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii, kurs terapii ręki (I i II stopień) oraz liczne szkolenia dotyczące terapii dzieci z ASD. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci oraz przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Aktualnie związana jestem z Fundacją SYNAPSIS, gdzie odbyłam dwuletni staż terapeutyczny i pracuję jako terapeuta prowadzący w grupie przedszkolnej dzieci z autyzmem.
                   W mojej pracy najbardziej motywuje mnie to, że w realny sposób wpływa ona na życie osób, z którymi pracuję. Obserwowanie pozytywnych zmian, uśmiech dziecka oraz zadowolenie rodziców jest dla mnie największą radością.

                     Magdalena Pyra

                     Psycholog, logopeda, pedagog specjalny

                     Moja przygoda z psychologią, logopedią i pedagogiką zaczęła się kilka lat temu na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam tam równolegle dwa kierunki- psychologię ze specjalnością kliniczną i pedagogikę specjalną ze specjalnością logopedyczną. Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności związane z pracą z dziećmi oraz młodzieżą. W związku z tym ukończyłam wiele szkoleń, m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji, szkolenie z terapii ręki, szkolenia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej (w tym certyfikowane szkolenie PECS). Ponadto realizowałam różnego rodzaju staże i wolontariaty, między innymi w Instytucie Matki i Dziecka oraz Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Brałam też udział w turnusach rehabilitacyjnych, podczas których prowadziłam terapię dla dzieci z niedosłuchem oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Poza pracą w Centrum Wspomagania Rozwoju Progres pracuję jeszcze w trzech placówkach (szkole specjalnej, przedszkolu dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz prywatnej poradni psychologiczno- pedagogicznej). W Centrum Progres jestem zatrudniona na stanowisku psychologa. Wychodzę jednak z założenia, iż niezwykle istotnym aspektem terapii jest całościowe ujęcie trudności dziecka. W związku z tym podczas zajęć łączę zdobyte przeze mnie dotychczas kompetencje. Biorę pod uwagę zarówno aspekty psychologiczne, logopedyczne, jak i pedagogiczne- tak by terapia odpowiadała w jak największym stopniu potrzebom objętego pomocą dziecka. Sądzę, że terapia z dziećmi powinna być zorganizowana w taki sposób, aby jej uczestnicy odbierali ją jako dobrą zabawę- nie jako nużącą pracę. Na tej zasadzie buduję plan przeprowadzanych przeze mnie zajęć.

                       Katarzyna Wylot

                       Fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT-Bobath

                       Jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku fizjoterapia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i edagogiem specjalnym. Od ponad dziesięciu lat pracuję z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej w szkole specjalnej. Współpracowałam z Fundacją Akogo? zdobywając  doświadczenie w pracy z dzieckiem w minimalnym stopniu świadomości. Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, m.in. NDT-Bobath, Integracja Sensoryczna, PNF, Weronika Sherborn, Kinesiologytaping, Makaton, oraz licznych warsztatach z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Współtworzyłam autorski program z zakresu terapii ręki, skierowany do  pedagogów ze szkół i przedszkoli integracyjnych.

                         Elżbieta Tarnowska

                         Logopeda

                         Jestem absolwentką studiów II stopnia o specjalności logopedycznej i nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje przez szkolenia i kursy. Obecnie jestem w trakcie specjalizacyjnych surdologopedycznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                         Już w trakcie studiów zaczęłam pracować jako logopeda w szkołach podstawowych. Przez ostanie lata miałam okazję prowadzić zajęcia z dziećmi w różnym wieku – od dwulatków po nastolatki – z zaburzeniami mowy, zaburzeniami całościowymi oraz problemami w nauce. Do każdego z pacjentów podchodzę indywidualnie. Staram się, by prowadzone przeze mnie zajęcia przebiegały w przyjaznej i życzliwej atmosferze, ponieważ wierzę, że najlepsze wyniki można osiągnąć dzięki współpracy.

                          Skontaktuj się z nami

                          ul. Pandy 8
                          02-202 Warszawa

                          Tel. +48 798 623 695
                          Email: progrescentrumterapii@gmail.com

                          Znajdź nas w internecie

                          Znajdź nas na mapie

                          Back to Top