Zasady współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY:

Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny PROGRES ma swoją siedzibę przy ul. Pandy 8 w Warszawie

 • Centrum świadczy zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne według aktualnej oferty i cennika podanej na stronie internetowej placówki: www.centrumprogres.com
 • Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie rodzica/opiekuna po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej lub dokonaniu badania diagnostycznego
 • Zakres zajęć terapeutycznych pracownik Centrum ustala wraz z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Terapeuta Centrum w porozumieniu z rodzicem/opiekunem ustala stały harmonogram zajęć.
 • Terapeuci Centrum mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, by terapia przez nich prowadzona jak najlepiej służyła i wspomagała rozwój Państwa dzieci.
 • Terapeuci Centrum zobowiązani są do prowadzenia wnikliwej obserwacji i zapisywania uwag dotyczących terapii Państwa dzieci w założonych kartach.
 • Za bezpieczeństwo dziecka bezpośrednio na zajęciach terapeutycznych odpowiada terapeuta pracujący z dzieckiem. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pobrudzenie lub uszkodzenie ubrania. Na terenie Centrum za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice i opiekunowie.
 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na zajęciu w wygodnym stroju niekrępujących ruchów dziecka.
 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o innych zajęciach w których uczestniczy dziecko z powodu możliwości wykluczania się poszczególnych zajęć.

PŁATNOŚCI

 • Zajęcia trwają od 30 do 90 min. w zależności od ich rodzaju.
 • Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka na zajęciach terapeutycznych w ustalonym dla przeprowadzenia zajęć terminie.
 • Spóźnienie na zajęcia terapeutyczne nie powoduje ich przedłużenia.
 • Zgłoszenie nieobecności dziecka na zajęciach dokonywane jest telefonicznie: psycholog/ terapeuta SI 505-298-250, fizjoterapeuta/terapeuta SI 603-332-230, logopeda 660-443-016
 • Rodzic/opiekun ma prawo do odwołania zajęć, jednak nie później niż na 24 godziny przed ich planowanym terminem. Centrum zobowiązane jest do podania trzech terminów możliwości odrobienia zajęć, rodzic zobowiązany jest do odrobienia zajęć w jednym z wyznaczonych terminów.
 • Wcześniej zgłoszona nieobecność dziecka na zajęciach nie powoduje pomniejszenia kosztów przy kolejnym rozliczeniu. Zajęcia te będą odrobione w ustalonym przez Centrum i rodzica/opiekuna terminie.
 • Przy nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie – rozliczenia ustalane są indywidualnie z terapeutą dziecka.
 • Rodzic/opiekun odwołujący zajęcia w terminie krótszym niż 24 godziny ponosi całkowity koszt bez możliwości odrobienia zajęć.
 • Opłata za zajęcia terapeutyczne dokonywana jest do 10 dnia danego miesiąca kalendarzowego za miesięczny cykl zajęć z góry.

Skontaktuj się z nami

ul. Pandy 8
02-202 Warszawa

Tel. +48 505 298 250
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas w internecie

Znajdź nas na mapie

Back to Top