Martyna Garus

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich z Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas praktyk w USK w Białymstoku, Poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w SPCSK w Warszawie, Szpitalu Grochowskim i innych tego typu placówkach. Uczęszczałam również na wolontariat z zakresu logopedii w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i w Ośrodku Rehabilitacji, gdzie pracowałam z dziećmi o różnych stopniach i rodzajach zaburzeń, m.in. z: ORM, Zespołem Downa, Aspergerem, ASD oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Obecnie pracuję także w Niepublicznym Przedszkolu z dziećmi z dyslalią oraz prowadzę zajęcia logorytmiczne.
Staram się ciągle poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie poprzez szkolenia, m.in.:

  • Opóźniony rozwój mowy- podejście praktyczne
  • Symptomy autyzmu w czasie krótkiej wizyty dziecka u lekarza- kiedy kierować dziecko na pogłębioną diagnozę
  • LOGORYTMIKA- Metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka.
  • Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów

Holistyczne i indywidualne podejście do pacjenta jest dla mnie najważniejsze, dlatego każde zajęcia są odpowiednio przygotowane do umiejętności, możliwości i zainteresowań dziecka. Odnajdę się w każdej sytuacji, aby zapewnić pełny komfort i zrozumienie.