Klaudia Gorgiel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacjami psychoterapia oraz psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Stale podnoszę swoje kwalifikacje – obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Ukończyłam liczne kursy dokształcające, takie jak:

  • Picture Exchange Communication System,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • VB – MAPP: ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii,
  • Kurs terapii ręki (I i II stopień),
  • Liczne szkolenia dotyczące terapii dzieci z ASD.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci oraz przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Aktualnie związana jestem z Fundacją SYNAPSIS, gdzie odbyłam dwuletni staż terapeutyczny i pracuję jako terapeuta prowadzący w grupie przedszkolnej dzieci z autyzmem.
W mojej pracy najbardziej motywuje mnie to, że w realny sposób wpływa ona na życie osób, z którymi pracuję. Obserwowanie pozytywnych zmian, uśmiech dziecka oraz zadowolenie rodziców są dla mnie największą radością.