Barbara Stachowska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Nauk Społecznych na kierunku logopedia z elementami resocjalizacją, oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej Warszawie. Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel i logopeda. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Dostrzegam potrzeby swoich wychowanków, motywuje dzieci do rozwoju oraz przekazuje pozytywne wzory zachowań.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch synów z którymi uwielbiam spędzać czas wolny.

Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i konferencjach.

  • Tworzenie warunków edukacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności – ICF.
  • Program percepcyjno – motoryczny “Ruch dla uczenia się” Move to learn.
  • Wykorzystanie metod integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
  • Logorytmika – ruch – słuch – słowo.
  • Aktywizujące metody nauczania w klasach 1- 3.