Barbara Czapska

Pochodzę z rodziny nauczycielskiej i odkąd pamiętam chciałam pracować z dziećmi. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacje: oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna. Następnie zdobyłam tytuł diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach takich jak:

 • Konferencja: Rewalidacja indywidualna wsparciem rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami,
 • Kurs: Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE,
 • Szkolenie: ABC autyzmu – szkolenie uzupełniające,
 • Kurs: AAC – wspomaganie i alternatywne sposoby porozumiewania się, w tym korzystanie z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumienie się użytkowników AAC,
 • Szkolenie I i II stopnia: Makaton,
 • Kurs I stopnia: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Kurs: Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem,
 • Szkolenie I stopnia: Terapia Ręki,
 • Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju,
 • Warsztaty ortoptyczne: Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
 • Kurs: Bilateralna Integracja – program szkolny.

Na co dzień pracuję w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Oprócz wspierania moich podopiecznych na lekcjach prowadzę rewalidację, terapię oraz trening umiejętności społecznych. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dziećmi wymagającymi alternatywnych metod komunikacji.