Anna Kucharczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, dyplomowany terapeuta SI, trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii- Edukacja przez ruch.

Jestem pogodną, pozytywnie nastawioną do świata i ludzi, pełną pasji i zainteresowań mamą dwóch wspaniałych córek.

W życiu zawodowym kieruję się mottem: ,,Żyj tak, aby każdy dzień był wyjątkowy” zarówno dla mnie nauczyciela i terapeuty jak i dla moich podopiecznych. Wyznaję zasadę ,,wszystkie dzieci nasze są”, więc traktuję je podmiotowo bez względu na wiek, wygląd, problem czy narodowość. To właśnie dzięki pracy z dziećmi realizuję się zawodowo, gdyż to właśnie one są moją największą pasją. Moje wieloletnie doświadczenie pozwala mi znacznie szerzej patrzeć na proces rozwoju i wychowania dziecka oraz jego problemy, a tym samym motywuje mnie do działania, stałego poszerzania wiedzy i warsztatu pracy, gdyż mam świadomość, ze w mojej pracy nie ma miejsca na rutynę.

Wolny czas poświęcam mojej ukochanej rodzinie: córkom i mężowi, gdyż chwile spędzone z nimi są bezcenne.