Agnieszka Gajdemska – Koguciuk

Logopeda ogólny, Surdologopeda, Filolog języka polskiego

Logopedia stała się moją pasją w trakcie studiów licencjackich. Ukończyłam studia na kierunku filologia polska, ze specjalizacją logopedyczną. Studia II stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jednocześnie kontynuując edukację z zakresu logopedii na studiach podyplomowych. Posiadając dyplom logopedy, chciałam poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, wybierając specjalizację. Zdecydowałam się na surdologopedię. Jestem absolwentką studiów podyplomowych o tym kierunku w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Mam szczęście, że w pracy zawodowej realizuję swoje pasje i jednocześnie pomagam ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Na co dzień pracuję z dziećmi z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osobami z uszkodzonym narządem słuchu, osobami z problemami w zakresie przetwarzania słuchowego, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Współpracując z szeregiem instytucji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, centrami terapii zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie programowania terapii zaburzeń mowy. W pracy najważniejszy jest dla mnie pacjent. Każdego z moich podopiecznych traktuję indywidualnie, zawsze wierząc że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągać sukcesy. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu planuję rozpoczęcie studiów doktoranckich.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • Neuroflow – Provider Treningu Słuchowego Neuroflow,
 • Kinesiology taping w logopedii, plastrowanie dynamiczne (Kurs podstawowy, Kurs rozwijający),
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i Zespołem Aspergera
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi,
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – wprowadzanie nowych umiejętności,
 • Terapia neurobiologiczna
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z Zespołem Downa
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadą słuchu
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu – rola rodziców i terapeutów
 • Terapia dzieci z uszkodzonym narządem słuchu i problemami w komunikacji
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch