Agata Czechrowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego studiów I i II stopnia na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna o specjalizacji nauczycielskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wciąż poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe

  • Terapia ręki – szkolenie podstawowe,
  • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania Jagody Cieszyńskiej,
  • Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem Fundacji Scolar

Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym. Moimi podopiecznymi są głównie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem dziecięcym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niedokształceniem mowy o typie afazji. W swojej pracy staram się być wszechstronna, dlatego wykorzystuje elementy z różnych metod i technik stworzonych z myślą o dzieciach wymagających specjalnej realizacji potrzeb edukacyjnych. Jestem zwolenniczką holistycznego podejścia do pacjenta. Wiem, jak ważne jest wspieranie rozwoju różnych sfer funkcjonowania dziecka – dzięki temu można skuteczniej wpłynąć na jego kompetencje językowe i komunikacyjne. W terapii najważniejsze pozostaje dla mnie indywidualne podejście do dzieci, gdyż każde z nich jest inne i na swój sposób wyjątkowe. Dlatego na zajęciach staram się uwzględniać zainteresowania podopiecznych oraz dostosowywać pomoce dydaktyczne, zabawy i zadania do ich zróżnicowanych potrzeb i możliwości.