Logopeda

Progres Centrum Wspomagania Dziecka i Rodziny prowadzi konsultacje oraz terapię logopedyczną. Nasi specjaliści odpowiedzialni są za:

  • profilaktykę (zapobieganie zaburzeniom mowy),
  • ocenę (diagnozę logopedyczną),
  • terapię logopedyczną (problemy z komunikacją, nauczanie mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy, trudności w czytaniu i pisaniu).

Nasi logopedzi zajmują się terapią dzieci i  młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z niedosłuchem, z upośledzeniem umysłowym, z dysleksją, z opóźnionym rozwojem mowy.
W Progres Centrum pracują następujący specjaliści z zakresu logopedii:

  • mgr Agnieszka Gajdemska-Koguciuk
  • mgr Magdalena Janson
  • mgr Martyna Ludwiniak
  • mgr Monika Kwestarz
logopeda

Skontaktuj się z nami

ul. Pandy 8
02-202 Warszawa

Tel. +48 505 298 250
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas w internecie

Znajdź nas na mapie

Back to Top